Så er det tid til at søge projektmidler!

Innovationsfonden, EUDP og Industriens Fond leder lige nu alle tre efter gode bud på projekter indenfor det energiteknologiske område.

Der er deadline for ansøgninger i slutningen af februar og starten af marts – så det er nu, du skal ud af starthullerne! 

 

1. Innovationsfondens Grand Solutions

Ansøgningsfrist: 27. februar 2020 kl. 12:00 samt 18. august 2020 kl. 12:00
Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
Budgettet er i 2020 på ca. 700 mio. kr.
Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Fonden medfinansierer grønne projekter, der har dokumenteret viden og et overbevisende set up (organisation) til at skabe stor samfundsværdi og en stor effekt på den grønne omstilling.

Læs mere HER

2. Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP 2020-I:

Ansøgningsfrist: 6. marts 2020 kl. 15:00.
Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning i tilknytning hertil:

  • EUDPs generelle pulje: 250 mio. kr.
  • Power-to-X-pulje: 17 mio. kr.

Power-to-X-puljen har til formål at støtte projekter med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder, samt produktion af grøn ammoniak og jetfuel mm.

  • Nordsøpuljen: 5 mio. kr.

Nordsøpuljen har til formål at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Sigtet er især at reducere det miljømæssige footprint for industrien.

Mens EUDP støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med den generelle pulje, er de to særpuljer målrettet særlige indsatsområder. 

Læs mere om EUDP ansøgningsrunden 2020-I på Energistyrelsens og EUDPs hjemmeside HER

3. Industriens Fond

Ansøgningsfrist: 12. marts 2020

Tema for indkaldelse: Datadrevet vækst

Industriens fond vil med en ny temaindkaldelse sætte fokus på at styrke danske virksomheder i at udnytte data til at skabe konkurrencekraft og vækst

Data er råstoffet, der driver teknologierne bag den fjerde industrielle revolution. Den globale volumen af data fordobles hvert tredje år, godt hjulpet på vej af nye teknologiske landvindinger som Internet of Things, billed- og stemmegenkendelse, wearables, machine learning, kunstig intelligens og en eksponentielt stigende lagringskapacitet.

De virksomheder, der forstår at udnytte værdien af data, står stærkt i fremtidens konkurrence. Virksomheder kan bruge data til at aflæse kundernes behov og derigennem udvikle og tilbyde nye digitale services. I produktionen anvendes data til at forudsige og diagnosticere problemer samt til at identificere mulige løsninger. Data antager mange former og har mange anvendelsesmuligheder. Men tilbage står, at langt de fleste virksomheder har et uforløst vækstpotentiale, både i eksisterende og nye datatyper.

Læs mere HER   

Har du brug for hjælp?

I Inno-SE og CLEAN har vi samlet en oversigt over relevante danske og europæiske muligheder for funding – og vi hjælper gerne med udvikling af nye projekter.

Læs mere HER