Sådan!!!! Lad os beholde fagspecialisterne i lokalområdet!

Udvikling og fremstilling af teknologier/systemer og løsninger kan skabe vækst og derved også beskæftigelse i lokalområdet. Ifølge analysen ”Energieffektive teknologier”, som Region Syddanmark har udarbejdet på baggrund af data fra Teknologisk Institut og Danmarks Statistik, har Region Syddanmark en styrkeposition inden for energieffektive teknologier. En styrkeposition virksomhederne med fordel kan udnytte, da den danner en solid grobund, hvorpå de kan satse strategisk på at fremme udviklingen. Herved øges potentialet for vækst i den enkelte virksomhed og derved også lokalt. Når vi taler om energieffektive teknologier i den teknologiske æra, får nøgleordene kvalitet, sikkerhed, kontrol, levetid samt hvervning af kvalificerede medarbejdere en meget vigtig betydning!

Det er nøgleord som virksomheden CCM Electronic Engineering ApS (efterfølgende benævnt CCM), CLEAN-medlem siden 2014, har tænkt ind i deres forretningsmodel. 

Da Claus Moos i 2006 startede virksomheden CCM var det for at løfte og løse specifikke opgaver og problemstillinger. I løbet af årene har virksomheden vækstet både med udbud af løsninger samt antallet af ansatte. Virksomheden er gået fra at være en 1 mands virksomhed til i dag at have 10 fuldtidsansatte. Ansatte, der er alle hører under kategorien fagspecialister inden for området. Yderligere har virksomheden ansat studentermedhjælpere og deltidsansatte.

Ejeren, Claus Moos, fortæller om hvor vigtigt, han mener, det er, at de lokale virksomheder, store som små, støtter op om at bibeholde fageksperter med ekspertise inden for elektronik og energieffektive teknologier i lokalområdet. Ud fra det faktum, at en stor del af virksomhedsspecialiseringen i Sønderborg netop er inden for dette felt, og at mange lokale arbejdspladser beskæftiger og efterlyser personer med disse fagspecifikke kvalifikationer.

Selv har Claus Moos for nylig ansat 2 fageksperter, som, grundet henholdsvis konkurs og omstrukturering i virksomheden, muligvis ville have været nødsaget til at søge arbejde uden for lokalområdet.

’”Det er ingen hemmelighed, at lokalområdet har brug for fageksperter, og jeg mener derfor, at det er vigtigt, at vi fastholder de dygtige medarbejdere lokalt. Herved kan vi sikre at styrkepositionen i Regionen fastholdes”. Claus Moos, Direktør, CCM Electronic Engineering ApS

CCM Electronic Engineering ApS er, som tidligere nævnt, medlem af CLEAN siden 2014. De første to år uden egentlig at deltage i CLEAN arrangementerne. Siden 2016 har virksomheden aktivt deltaget i forskellige CLEAN arrangementer lige fra matchmaking events til konferencer. CLEANs arrangementer matcher godt med CCMs behov for at være opdateret på nye teknologier til styring og måling. CCM ønsker at være på forkant med udviklingen for at kunne give kunderne de løsninger, der matcher deres behov.

”Her de sidste par år er jeg blevet mere opmærksom på, hvad CLEAN arrangerer og er blevet bedre til at udnytte denne mulighed, både for at øge chancerne for at netværke, men også fordi det har været mig til gavn at deltage, idet de fleste af arrangementerne har en vidensdelings del i sig. Jeg må sige, at de arrangementer jeg har deltaget i, har givet noget og har gjort, at jeg har udvidet mit netværk hurtigere end forventet”. Claus Moos, Direktør, CCM Electronic Engineering ApS

CCM er specialiseret inden for fremstilling af systemer til kvalitetskontrol. Deres hovedmålgruppe er typisk elektronik producenter og metalindustrien. Både når der tales produktion samt test af produkter, der indeholder elektronik, kan virksomheden løfte opgaven. Læs mere om CCM HER.   

Claus Moos pointerer i interviewet også, hvordan udviklingen af robotteknologien vil kunne åbne op for nye muligheder for hans virksomhed, idet behovet for automatisering af kvalitetskontrol øges, når systemerne bliver mere robotstyrede.

Sidst men ikke mindst nævner Claus Moos, at også hans virksomhed, som mange andre alsiske virksomheder, glæder sig til mere fagekspertise inden for elektronik, når det nye Center for Industriel Elektronik (CIE) starter op og de første studerende bliver færdiguddannet.