Samfundsinnovation

Samfundseksperimenter vil øge hastigheden i den grønne omstilling, fordi der bliver større viden om muligheder og konsekvenser, og derfor større opbakning til politiske indgreb, der kan realisere ambitiøse politiske miljømål.

CLEAN ønsker at hjælpe politikere og embedsmænd med at sætte tempoet i den grønne omstilling op. Vi har derfor fået udviklet en hvidbog med konkrete bud på, hvordan vi gennem samfundseksperimenter og samfundsinnovation kan løse nogle af vores store miljøudfordringer.

Samfundsinnovation – Hvidbog om klyngeorganisationers rolle i den grønne omstilling