Skræddersyet acceleratorforløb for tech startups med introduktion til potentielle kunder, partnere og investorer!

Skræddersyet acceleratorforløb for tech startups med introduktion til potentielle kunder, partnere og investorer! 

Som en del af det treårige partnerskab, Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator, får danske og svenske startups nu igen muligheden for at deltage i et skræddersyet acceleratorforløb fra februar til april 2022. Forløbet har til formål at understøtte startups, der kan bidrage til den grønne omstilling, og i denne runde er der åbnet for at mange forskellige typer teknologier kan indgå. Der vil være et bredt fokus på teknologier inden for blandt andet plast, sensorer, digitale teknologier, håndtering og udnyttelse af bioressourcer og andre cleantech løsninger.

Få hjælp til at udvikle din forretning, dit produkt og skaffe finansiering

Ligesom i de tre tidligere forløb vil de udvalgte startups arbejde med deres forretningsudvikling, få sparring på produktmæssige udfordringer og hvordan de kan finansiere deres videre udvikling. Dette forløb er delt op i tre hovedelementer, der hver varetages af specialister inden for hver sit område:

  • Forretningsudvikling, der gennemføres i samarbejde en af de mest erfarne accelerator-organisationer, Rockstart fra Holland;
  • Teknologisk sparring, der drives og gennemføres af det svenske forskningsinstitut, RISE
  • Finansieringssupport, der drives af Food & Bio Cluster Denmark og omfatter sparring på sotfunding og potentielt adgang til relevante business angel netværk og venturefonde som kan sikre finansiering til den videre vækst.

Udviklingen af virksomheden sker gennem en række masterclasses og workshops, hvoraf langt størsteparten er online. Samtidig bliver hver startup tilknyttet to business supporters, som understøtter den individuelle udvikling gennem forløbet og sætter virksomheden i kontakt med relevante aktører i økosystemet. Særligt denne del, hvor holdet bag programmet kommer helt ind på virksomhedens specifikke udviklingsmuligheder, har tidligere deltagere sat pris på:

“Det var meget værdifuldt at arbejde med vores pitch og få hjælp til at gøre det skarpere” Siger Christina Östergren, som er Co-Founder og CEO i Juteborg Sweden AB og uddyber: ”Vores Business Supporters var virkelig engagerede og gode til at samle op på leads og sætte os i kontakt med relevante virksomheder.” 

Introduktion til potentielle partnere, kunder og investorer

Som en del af forløbet bliver virksomhederne introduceret til potentielle partnere, kunder og investorer. I tidligere runder har større virksomheder være involveret aktivt fra starten; Tetra Pak, Arla Foods, Alfa Laval, Peter Larsen Kaffe, Oatly og Nordex Food har indgået i programmet med præsentationer af udfordringer for iværksætterne og haft 1:1 møder med virksomhederne med de mest lovende teknologier. Det har nemlig vist sig at være ganske effektivt at trække på partnerskabets branchespecifikke netværk, der bl.a. tæller tre klyngeorganisationers til sammen over 600 medlemmer inden for fødevare-, bioressourcer- og cleantech sektorerne i Danmark og Sverige.

Mødet mellem startups og større spillere på markedet har i de tidligere runder skabt grobund for nye samarbejder og forretningsmuligheder. Eksempelvis har startup-virksomheden BlueBenu fra første forløb indgået et samarbejde om et innovationsprojekt med Alfa-Laval Copenhagen, Aalborg Universitet og StepUp Solutions. Samarbejdet er blandt andet kommet i stand på baggrund af BlueBenus pitch for Alfa-Laval, og formålet er at udvikle og validere teknologien til et HTL-anlæg til genbrug af plast blandet med madaffald. Programmet har dog også genereret konkrete leads til potentielle kunder:

”Gennem netværket i projektforløbet er vi blevet introduceret til en ny stor og potentiel kunde, som vi nu er i dialog med. Det var ikke noget vi havde forventet og kom sig af de snakke og dialoger der opstår, når man bliver en del af et netværk, hvilket er virkelig værdifuldt for en virksomhed som vores”, siger Marcus Rosholm fra virksomheden Flowplan, en tidligere deltager i forløbet.

Relationer mellem startups skaber nye partnerskaber

Foruden diverse masterclasses og adgang til specifikke kontakter er der også en anden del af programmet, der har haft særligt stor værdi for deltagerne – nemlig netværket mellem en gruppe af ligesindede og innovative entreprenører. I programmets workshops får virksomhederne mulighed for at sparre med andre founders om alt fra salg til CE mærkning.

For de to startups, Growpipes AB og Juteborg Sweden AB, åbnede det op for et nyt produktionssamarbejde. Juteborg Sweden AB arbejder med innovation, design og produktion af jutebaseret materiale, mens Growpipes AB har udviklet et innovativt rørsystem, der anvendes til vertikalt landbrug. Ved at producere rørsystemet i det jutebaserede materiale bliver løsningen mere bæredygtig samtidig med at jutematerialet testes i en ny applikation. 

Mere om programmet

Der er åbent for ansøgninger til næste runde af Cleantech Impact Accelerator og deadline er 18. januar 2022. Læs mere og ansøg her!

Kontakt Emilie Kamuk Christiansen ekc@cleancluster.dk eller Heidi Høy Dyrholm hhd@foodbiocluster.dk hvis du vil høre nærmere.

Projektet Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator er finansieret af EU’s regionaludviklingsmidler gennem programmet Interreg samt Region Sjælland og Region Halland, og det gennemføres i samarbejde mellem CLEANRISESustainable Business Hub og Food & Bio Cluster Denmark.