Søger I støtte til udvikling af nye cleantech produkter?

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. 

 Derfor har CLEAN i samarbejde med de 5 danske regioner og partnere igangsat støtteprogrammer til en samlet sum af 100 mio. kr.

Projekterne tilbyder hver især et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med en videninstitution kan udvikle cleantech-løsninger og produkter. Som virksomhed indgår I i et innovationssamarbejde med 1-2 andre virksomheder og udvikler, sammen med et universitet, et nyt produkt eller løsning som kan skabe vækst i jeres virksomhed.

I kan søge om støtte gennem programmerne og opnå såvel økonomisk medfinansiering samt fuld finansieret forskerstøtte fra universiteterne til udvikling af nye innovative cleantech produkter og løsninger.

Læs mere om støtteprojektet i netop din region nedenfor:

Region

Funding Program

Branchefokus

Region Syd

IEI, Industriel Elektronik Innovation

Elektroniske produkter med fokus på energioptimering

Region Midt

FIE – Fremme af Innovation indenfor energiteknologi

Energiteknologi

Region Nord

ETI – Energi Teknologi Innovation

Energiteknologi

Region Sjælland

CTI – Clean Tech Innovation

Miljø- og Energiteknologier

Region Hovedstaden

TIME – Teknologi Innovation, Miljø og Energi

Miljø- og Energiteknologier

 

Kontakt Claus Meineche såfremt I ønsker at vide mere om de 5 støtteprojekter.

Projekterne er hver især støttet af EU’s strukturfond