Special Waste Systems digitale rejse

Special Waste System A/S (SWS) er et specialforbrændingsanlæg, der modtager, håndterer og destruerer farligt affald ved forbrænding. Sammen med 13 andre danske virksomheder har de været på en digital rejse og optimeret deres brug af digitale løsninger med støtte i projektet Digital Business Transformation

Afdækning af digitale muligheder
SWS er blevet skarpere på, hvor der skal sættes ind i forhold til digitalisering af services og af selve forretningen samt i forhold til forandringer i omverdenen og kundens ønsker og behov. SWS startede med at udfylde en omverdensanalyse. Herefter skitseredes et værditilbud på baggrund af kundens opgaver, gevinster og smerter. Her blev det gjort klart, hvilke gevinstskabere og smertestillere en digital service skal indeholde. Den digitale service vil gøre SWS konkurrencedygtig både på det danske og et muligt tysk marked. Slutteligt fik SWS skitseret en digital forretningsmodel på baggrund af den digitale service. SWS deltog samtidig i Hardtech Entrepreneurship hvor fokus i starten var at eksperimentere i forhold til dataopsamling i forbindelse med afvejning af farligt affald til forbrænding samt registrering af typen af affald. Grundet en begrænset business case blev fokus ændret mod tracking af farligt affald gennem værdikæden ved brug af stregkoder. Dermed har SWS fået sparring i forhold til tracking i værdikæden, som er en løsning, de undersøger i forvejen.

Udgangspunkt i kundernes ønsker
SWS udførte de første trin af udefra-og ind-princippet, som går ud på først at tage udgangspunkt i virksomhedens omverden og kundernes ønsker og behov og derefter skitsere, hvilke løsninger der kan opfylde disse behov for endeligt at se på, hvordan virksomheden kan eksekvere på løsningen. Ved at gennemgå de første trin, omverden, værditilbud og forretningsmodel, sikres det, at løsningen er levedygtig i omverdenen, at det er noget som kunderne ønsker og har behov for, samt at løsningen skaber værdi og gør, at virksomheden kan tjene penge. Gennem dette princip minimeres risikoen for at investere i projekter som potentielt ikke er levedygtige. Gennem Hardtech Entrepreneurship har SWS fået et indblik i, hvordan eksperimenter og Minimal Viable Products kan bruges til at udvikle nye løsninger og teknologier.

Læs mere om de 13 andre virksomheder som har arbejdet med digitalisering i projektet Digital Business Transformation. Og lyt med d. 10. december til live-event om, hvordan virksomheder kommer i gang med den digitale omstilling.