Stærk erhvervsklynge for miljøteknologi tager nu form

Den nationale klyngeorganisation CLEAN har valgt at dele sine aktiviteter op i to separate erhvervsklynger. CLEANs miljøaktiviteter samles i en dedikeret og styrket erhvervsklynge for miljøteknologi. Dette sikrer en mere fokuseret klyngeindsats inden for miljøområdet og løfter niveauet af udvikling og innovation i miljøteknologivirksomheder i hele landet.

Fra 2021 vil Danmark fokusere på erhvervsfremme inden for 10 udvalgte styrkepositioner, og arbejdet med at fusionere og styrke de 60 nuværende erhvervsklynger og innovationsnetværk er i fuld gang. Målet er at sætte virksomhederne i centrum og skabe sammenhængende og lokalt forankrede erhvervsindsatser. Miljøteknologi er udpeget som én af de 10 styrkepositioner

Innovationskræfterne inden for miljøteknologi samles ét sted

CLEAN arbejder derfor nu på at skabe én national erhvervsklynge for miljøteknologi. Klyngen bliver den samlende kraft for innovation inden for miljøteknologi, og skal i samspil med virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder hjælpe virksomheder med bl.a. udvikling af nye produkter og forretningsmodeller, adgang til internationale markeder, adgang til forskning og innovationssamarbejder med andre virksomheder. Det skal ikke alene styrke den enkelte virksomhed, men løfte den samlede danske konkurrenceevne og eksport inden for området.

”Danmark har igennem de sidste mange år bevist, at danske virksomheder kan levere miljøteknologier i verdensklasse og den globale efterspørgsel på løsninger inden for området er stigende. Derfor samler vi nu kræfterne i én samlet erhvervsklynge for miljøteknologi for at løfte niveauet af innovation og konkurrencekraft i danske virksomheder”, siger Torben Funder-Kristensen, Formand i CLEAN.

Klyngeindsatser løfter også vandteknologivirksomheder

Miljøklyngen retter sig særligt mod virksomheder inden for vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi og ressourcer samt jord og luft. Danmark har for eksempel stærke vandteknologivirksomheder og forskningsmiljøer. Omkring 350 virksomheder arbejder med vandteknologier i Danmark og i 2017 eksporterede de for knapt 20 mia. kr..

”Der ligger et stort potentiale inden for vandområdet og klyngeindsatsen kan i høj grad være med til at styrke innovationen og skubbe på virksomhedernes grønne omstilling. Derfor ser jeg det som en styrke, at innovationsindsatsen for vandområdet bliver samlet ét sted i den fremtidige miljøklynge, så vi kan omsætte vandvirksomhedernes potentiale til vækst”, siger Lars Bonderup Bjørn, CEO i EWII.

Et samfundspartnerskab

Miljøklyngen er et samarbejde mellem både virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder som sammen skaber en effektiv landsdækkende og lokalt forankret erhvervsindsats med afsæt i virksomhedernes behov og udfordringer. CLEAN inviterer derfor også lokale initiativer, erhvervshuse og andre aktører til dialog, så vi i fællesskab kan etablere en samlende klynge for miljøteknologi. 

”Det er en samfundsopgave at komme i mål med den grønne omstilling. Det kræver at aktørerne involverer sig og styrker hinandens kompetencer ved at samarbejde. Grøn omstilling og vækst kan sagtens gå hånd-i-hånd, men det kræver en koordineret indsats. Derfor er miljøklyngen et effektivt sted at samle og koordinere aktiviteterne”, siger Anders Eldrup, Formand for Danmarks Grønne Investeringsfond.

Fakta

CLEAN vil i løbet af de næste måneder sammen med interessenter inden for miljøområdet forme den fremtidige miljøklynge, hvilket indbefatter ny governancestruktur, vedtægter, bestyrelse og valg af fokusområder.    

For mere information, kontakt venligst Kim Fredenslund, adm. direktør i CLEAN, tlf.: 29263754 eller mail: kif@cleancluster.dk