Syddanmark i front med vækst inden for industriel elektronik

Analysen understøtter de initiativer, som regionen og vækstforum Syddanmark allerede har i gang, og understreger behovet for flere. På rekordtid er der derfor etableret nye tiltag for at imødekomme efterspørgslen fra erhvervslivet på kvalificeret arbejdskraft og innovationssamarbejder.

Fagområdet industriel elektronik beskæftiger en større andel i Region Syddanmark end i resten af landet. Samtidig er 60 procent af virksomhederne eksportaktive, hvilket er højt i forhold til dansk erhvervsliv generelt, som ligger på under 10 procent. Mere end to tredjedel af de adspurgte virksomheder forventer vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektronik de kommende år. Det er nogle af hovedkonklusionerne i analysen, som også opgør branchen til at tælle 1.800 virksomheder og beskæftiger mere end 44.000.

Analysen peger også på behovet for tæt samarbejde om uddannelse, forskning og innovation. Det er vigtigt for virksomhedernes fortsatte vækst og udviklingsmuligheder, og alene i Sønderborg-området vil virksomhederne stå og mangle op til 800 elektronikingeniører frem til 2020.

Selvom en tredjedel af virksomhederne i region Syddanmark allerede samarbejder, sammenlignet med en fjerdedel i resten af Danmark, vurderer virksomhederne, at der er potentiale til meget mere. Den positive udvikling ligger i tråd med regionens strategi for erhvervsudvikling inden for energieffektive teknologier. Det nye Center for Industriel Elektronik (CIE) ved SDU i Sønderborg skal bidrage med at indfri virksomhedernes vækstpotentiale, ligesom samarbejde i økosystemet skal accelereres i den nationale cleantech klynge, CLEAN.

 – Det er afgørende for vækst og udvikling i regionen, at endnu flere virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner samarbejder i endnu højere grad. Det handler om adgang til og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og om at være i front, når det gælder udviklingen af de teknologier, hvor erhvervslivet i forvejen står stærkt, herunder industriel elektronik. Jeg kan kun bifalde, at analysen bl.a. peger på digitalisering og nye teknologier som vejen frem, siger Stephanie Lose (V), Regionrådsformand Region Syddanmark.

-Det glæder mig, at industrien er blevet hørt, og at resultaterne af analysen har medvirket til at skubbe på etablering af konkrete tiltag. Der ligger et kæmpe vækstpotentiale for områdets virksomheder ved at have ingeniør uddannelserne tæt på. Det vil styrke det vækst- og eksportforspring vi allerede har, siger Erling Duus, Adm. direktør hos Eegholm og formand for Industrigruppen i Sønderborg.

Penge på vej til innovation i SMV’er
CLEAN har repræsenteret økosystemet i arbejdet med analysen og været stemme for SMV’er i etableringen af CIE. Samtidig har CLEAN sikret den nødvendige finansiering til at SMV’erne også kan konstallere sig i nye samarbejder med det nye center og tilgå testfaciliteter til deres innovation og produktudvikling.

– Vi tager analysens resultater meget seriøst og har på den baggrund hjemtaget projektet Industriel Elektronik Innovation, der skal skubbe til dette potentielle vækstlokomotiv. I projektet får vi mere end 27 mio kr. ud at arbejde i SMV’er med det formål at udvikle nye produkter og løsninger, siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO CLEAN.

Fakta om Center for Industriel Elektronik:
Danfoss A/S, LINAK A/S, Region Syddanmark, SDU og Sønderborg Kommune er blevet enige om at finansiere oprettelsen af Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. Det nye center vil indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau og samtidig danne basis for helt nye uddannelser inden for elektronikområdet på civilingeniør- og diplomingeniørniveau. Etableringen beløber sig til mere end 175 mio. kr. Industriel Elektronik Innovation er finansieret af Syddansk Vækstforum og EU’s Regionalfond.

Find analysen her