Vil du søge OPI-puljen… så kan det nås endnu!

OPI-puljen er målrettet virksomhedsprojekter, i hvilke produktet er tæt på kommercialisering. For at kunne søge puljen skal projektet/produktet kunne øge kvaliteten af den offentlige sektor samt kunne skabe nye forretningsmuligheder for virksomheder. Med andre ord, jo stærkere argumenter for at netop dit projekt fremadrettet vil gavne dets slutbrugere og offentlige parter, jo større er chancen for at få del i puljen.   

Indtil 1. marts 2018 kan du nå at søge midler fra OPI puljen til netop dit/jeres projekt.

Formålet med puljen er at fremme og understøtte samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og offentlige parter. Samarbejdet går ud på at teste og videreudvikle produktet indenfor den offentlige/private sektor og derigennem understøtte kommercialiseringen af innovative produkter.

ShowerEcoGuide sparrede i 2017 med CLEAN omkring deres ansøgning til Syddansk-OPI og siger følgende om samarbejdet:

CLEAN har, i forbindelse med ShowerEcoGuides OPI-ansøgning, bistået med sparring omkring identificering af fokuspunkter samt udarbejdelse af ansøgningen. CLEAN har i den forbindelse været en stor hjælp, hvilket har resulteret i indsendelsen af en skarp OPI ansøgning”.

Er du i tvivl, om du kan søge OPI-puljen, og har din virksomhed brug for faglig sparring omkring ansøgningen så kontakt projektleder Nicolai Lautrup Andersen.

 

Syddansk OPI-pulje består af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra den Europæiske Regionalfond.

Kontakt oplysninger

Nicolai Lautrup Andersen
Projektleder
nla@cleancluster.dk
8144 7080