Syddansk OPI-pulje – Du har stadig chancen

Grundet tilbageløb fra flere OPI-projekter er det blevet besluttet at forlænge ansøgningsfristen til Syddansk OPI-pulje endnu engang.

Ønsker I at sikre jer kompetent vejledning, modtage faglig sparring, opkvalificere jeres projekt og herved øge sandsynligheden for at få jeres OPI-ansøgning godkendt? 

Så kontakt CLEAN, der indtil nu har været i dialog med flere virksomheder omkring OPI-ansøgninger.

ShowerEcoGuide sparrede med CLEAN omkring deres ansøgning til Syddansk-OPI i 2017 og siger følgende om samarbejdet:

”CLEAN har, i forbindelse med ShowerEcoGuides OPI-ansøgning, bistået med sparring omkring identificering af fokuspunkter samt udarbejdelse af ansøgningen. CLEAN har i den forbindelse været en stor hjælp, hvilket har resulteret i indsendelsen af en skarp OPI ansøgning”.

Puljens formål er at fremme og understøtte samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og offentlige parter og/eller forskningsenheder. Samarbejdet går ud på at teste og videreudvikle produktet indenfor den offentlige/private sektor og derigennem understøtte kommercialiseringen af innovative produkter.

NY ANSØGNINGSFRIST: 14. maj 2018

Er du i tvivl, om du kan søge OPI-puljen, og har din virksomhed brug for faglig sparring omkring en evt. ansøgningen så kontakt projektleder Nicolai Lautrup Andersen.

Kontakt oplysninger:

Nicolai Lautrup Andersen
Projektleder
nla@cleancluster.dk
81447080 

OPI-puljen er målrettet virksomhedsprojekter, i hvilke produktet er tæt på kommercialisering. For at kunne søge puljen skal projektet/produktet kunne øge kvaliteten af den offentlige sektor samt kunne skabe nye forretningsmuligheder for virksomheder. Med andre ord, jo stærkere argumenter for at netop dit projekt fremadrettet vil gavne dets slutbrugere og offentlige parter, jo større er chancen for at få del i puljen. 

Syddansk OPI-pulje er finansieret af midler fra EU’s Regionalfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler fra Syddansk Vækstforum.