Tak for sidst – CLEANs årsmøde 2018

Tirsdag d. 22. maj afholdt CLEAN årsmøde på DTU i Lyngby for 150 medlemmer, partnere og CLEAN-repræsentanter.

Og mange tak til de, der var med til at gøre dagen interessant og vellykket!

Vi afprøvede i år et nyt markedsplads-koncept, hvor deltagerne kunne møde partnere, aktive projektåbninger og blive klogere på en række af CLEANs aktiviteter. Det blev taget rigtigt godt imod og var en stor succes, som vi ønsker at udvikle og gøre endnu bedre til næste år.

På dagen holdt Claus Jensen fra Dansk Metal et levende og inspirrende oplæg om innovation set fra hans perspektiv, bl.a. som medlem af Innovationsfondens bestyrelse. Det samme gjorde Lone Feifer fra VELUX og Daniel Bachmann fra IoT Denmark med hver deres bud på, hvordan innovationskraften indenfor cleantech påvirkes.

Alle præsentationer finder du nedenfor.

OBS: Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 28. maj 2019, hvor vi afholder næste årsmøde.

Claus Jensens præsentation

Lone Feifers præsentation

Daniel Bachmanns præsentation