Toolbox for klynger

I udgangen af år 2017 vil der i forbindelse med Northern Connections projektet blive lanceret en ny Toolbox. Denne indeholder praktiske værktøjer om, hvordan man faciliterer events, tjenester, langtidsholdbare initiativer og internationalisering. Ydermere er Toolboxen et inspirationskatalog, der omhandler matchmaking, vidensdeling og idéudvikling.

Toolboxen er en best practice katalog på tværs af de implicerede klynger i Northern Connections projektet, endvidere henvender den sig også til de relaterede organisationer. Gennem den første periode er målet at strukturere praktiske og håndgribelige værktøjer omkring matchmaking, vidensdeling og idéudvikling. Disse værktøjer beskriver, hvordan man genererer events, hvordan man estimerer ressourceforbruget og indikerer hvilke aktører, der bør deltage som for eksempel: SMV’er, større virksomheder, vidensinstitutioner eller vores partnere fra universitet. Næste år vil målet være at skabe en Toolbox, der retter sig imod et politisk niveau. Denne vil give inspiration til, hvordan de offentlige aktører, regionerne og kommunerne understøtter deres klynger i deres udvikling med fokus på at arbejde på tværs af grænser. Formålet med denne Toolbox er at inspirere og lære af hinanden gennem vidensdeling.

På nuværende tidspunkts er Toolboxen klar til at blive videreudviklet med inputs fra hele partnerskabet. De første 20 værktøjer er oprettet i kataloget, men målet er at udvikle 50 værktøjer, som arbejdspakkelederne kan gennemgå til november. Northern Connections Toolboxen (1. udgave) forventes at blive præsenteret på vores Transnational Working Days i Kiel, som afholdes i december 2017. Lederne af denne proces er Lars Bern fra Business Region Gothenburg og Leon Aahave Uhd fra CLEAN.