Teknologiskift inden for køleanlæg åbner op for nye muligheder!

Et ny innovativt alternativ er et køleanlæg, der benytter CO2 fremfor de syntetiske kemikalier. En løsning der, når der tales brugerstyring og brugervenlighed, risikerer at blive meget kompleks bl.a. grundet et mere kompliceret anlægsdesign.

Men hvordan kan energieffektivitet, digital innovation og big data kombineres i en smart styringsenhed, der samtidig er simpel at sætte i drift og let at styre? Dette er netop den udfordring virksomheden Reftonix har valgt at tage op.

Reftonix havde selv i efteråret 2017 lavet en ansøgning til markedsmodningsfonden omkring udviklingen af denne styringsenhed, dog uden held. Dette resulterede i, at virksomheden i feb. 2018 tog fat i en af medarbejderne i projektet CLEAN 3.0 for at få vejledning til ansøgningen.

”CLEAN 3.0s arbejde har været udslagsgivende for vores virksomhed. CLEAN 3.0 har vejledt os i vores ansøgning og hjulpet med at rette og tilpasse denne. Vi har fra CLEAN 3.0 modtaget konstruktivt feedback, som personligt fik mig til at genoverveje og ændre en del i ansøgningen, hvilket har ”givet pote”. Kristian Fredslund – CEO- Reftonix

Ansøgningen blev indsendt i april og i juni 2018 fik Reftonix tilsagn fra markedsmodningsfonden.

Projektet løber indtil 31.12.2019 og resten af projektperioden kommer til at bestå af flere laboratorietests i samarbejde med køleanlægsproducenterne inden for bl.a. ”predictive maintenance”, med brugervenlighed for øje. Formålet er at skabe en smart styringsenhed til køleanlægget der bruger CO2 til køling. En styringsenhed, hvor brugerstyring og simplicitet er i højsædet. Herefter skal de nye køleanlæg ud og afprøves ved slutbrugerne, som bl.a. er bagerier, tankstationer og supermarkeder.     

Læs mere om Reftonix HER