Vand i Teknosfæren – Innovationsprioriteter og udfordringer

Onsdag d. 4. november havde Innovation Boardet for Vand i Teknosfæren deres første møde. Innovation Boardet vil fremover være med til at definere og prioritere de udfordringer og tematikker, som CLEAN skal arbejde med inden for dette område.

På mødet var der mange spændende inputs og dialoger.Af vigtige innovationsprioriteter og udfordringer blev bl.a. nævnt: 

 1. Digitale værktøjer på tværs af alle områder herunder brug af droner, sensorer og modeller
 2. Den effektive vandforsyning herunder blødgøring og rensning/overvågning for miljø- og sundhedsfarlige stoffer
 3. Fremtidens ressourceanlæg med mål om klima- og energi positiv produktion og udnyttelse af høj værdi produkter i spildevand og slam
 4. Industrispildevand med vægt på vandgenanvendelse gennem industrisymbiose
 5. Overbelastning af spildevands- og regnvandssystemer herunder begrænsning af overløb

I forhold til aktiviteter var der bl.a. ønsker om i 2021 at gennemføre ”technology mapping ”på metoder, som var klar eller lige ved at være klar i forhold til at have en positiv effekt på minimering af ressourcer og energianvendelse samt begrænsning af påvirkning af vandmiljøet. Dette vil være et godt afsæt for kommende års prioritering af aktiviteter. Der var også et stort ønske om et landsdækkende program for vandinnovation for SMVér og matchmaking med fokus på efterspørgsel i markedet.

Deltagere i Innovation Board for Vand i Teknosfæren

VIRKSOMHEDER

 • Gert Vesterlund (Blue Control)
 • Niels Mikkelsen (Nordphos ApS)
 • Rikke Festersen (Novozymes)
 • Henning Schmidt-Petersen (AquaGreen)
 • Thomas Munch-Laursen (Aguardio ApS)
 • Jeanette Agertved Madsen (EnviDan A/S)
 • Troels Grene (Flow Loop)
 • Søren Porsgaard (SulfiLogger A/S)
 • Søren Robenhagen (Aquaporin A/S)
 • Nanna Høegh Ravn (LNH water A/S)
 • Keld Lamberth (HF Jensen A/S)
 • Niels Vestergaard (Grimstrup)

VIDENINSTITUTIONER

 • Jens Aamand (GEUS)
 • Morten Lykkegaard Christensen (AAU)
 • Michael Søgaard Jørgensen (AAU)
 • Per Halkjær Nielsen AAU
 • Mette Hedegaard Thomsen
 • Lotte Bjerrum Friis Holm (TI)
 • Peter Steen Mikkelsen (DTU)
 • Henrik Madsen (DHI)
 • Uffe Sognstrup Thomas (AU)
 • Jens Eibye Smith (SDU)

KOMMUNER, FORSYNINGER OG REGIONER

 • Per Holm (BlueKolding A/S)
 • Niels Møller Jensen & Benny Nielsen (Herning vand)
 • Henrik Dissing (Miljø- og Fødevareministeriet)
 • Peter Daugbjerg Jensen (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
 • Lars Bonderup Bjørn (EWII Energi A/S)