Vandklyngekonsolideringen er skudt igang

I det nye år skal CLEAN sammen med Teknologisk Institut v/Vand i byer, Danish Water Forum, HOFOR v/ Call Copenhagen, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet skabe én konsolideret Innovationsklynge for Vandteknologi.

Den stærke partnerkreds skal skabe et samlet overblik over aktiviteter og servicetilbud til vand SMVér samt udvikle nye, ambitiøse innovationsindsatser, som løfter den samlede klynges evne til at skabe nye innovative SMV’er. 

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger. Virksomhederne har dog svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange til de mange aktiviteter, der er på området.

Den stærke partnerkreds har den 9. dec. været samlet til et pre-kick off møde, så partnere er klar til at tage fat i det nye år, for der skal være aktion fra start for at nå i mål. Den første opgave bliver at udarbejde et roadmap over tilbud til vand SMVér og lave et årshjul for aktiviteter, herunder afholdelse af 8 innovationsworkshops, udvikling af 6 nye innovationsindsatser, plus sikring af synlighed med et Innovation Corner på den store internationale vandkonference IWA i efteråret 2020. Desuden skal mulighederne for tættere samarbejde og fusion inden for vandområdet vurderes.

Bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse varer ét år.

For mere information om projektet, kontakt Michael Johansen på mij@cleancluster.dk eller på 40793399.