5 nye videnbroprojekter igangsat i tæt samarbejde med CLEANs videnpartnere

5 nye videnbroprojekter igangsat i tæt samarbejde med CLEANs videnpartnere

5. januar 2023

5 nye videnbroprojekter på tværs af CLEANs fokusområder igangsættes i 2023, hvor der er givet tilskud fra CLEAN for lidt over 2 mio. kr.

I december mødtes CLEANs bevillingsudvalg for de 5 fokusområder for at godkende næste runde af videnbroprojekter. Ud af 15 ansøgninger på tværs at CLEANs fem fokusområder blev fem projekter godkendt.

 

Videnbroprojekterne i 3. runde har som i de andre runder fokus på udviklingen og brobygningen mellem virksomheder og videninstitutionerne. Et videnbroprojekt bringer innovation og viden til virksomheder, hvor forskellige perspektiver spiller ind. Med et videnbroprojekt kan man få blåstemplet sin ide eller produkt, som Fr. Petersen i Broager gjorde med deres MurstenRenser.

 

Vi ser frem til at følge og understøtte projekterne gennem hele processen samt se deres resultater i slutningen af 2023!


Godkendte projekter

De godkendte projekter er: 

  1. Nanobobler til beluftning og rensning af spildevand (partnerne er: TechRas Nano, Hillerød Spildevand og AAU)

  2. Biobaseret vejbelægning med lavere CO2-aftryk (partnerne er: Visibuilt, Fatto A Mano Furniture, Lolland Savværk, Munck Asfalt og Teknologisk Institut)

  3. Cirkulær Praksis – CO2-vurdering af Industrielle Ressource-symbioser (partnerne er: The UPCYCL, Superwood, STOKO Plast, Ravendo, Anno Studio og AAU)

  4. WindColumn: Genbrug af vindmøllevinger som bærende søjler (partnerne er: Lendager, A:GAIN og DBI)

  5. Forundersøgelse af Kraftcentrum Grindsted projektkonceptet (partnerne er: GEV Holding, Electrocell, GeoDrilling, ATES, Region Syddanmark og AAU)