Danmarks miljøklynge i aktiv debat om klimatilpasning på Klimafolkemødet

Danmarks miljøklynge i aktiv debat om klimatilpasning på Klimafolkemødet

10. september 2021

Sammen med flere medlemmer tog CLEAN, Danmarks Miljøklynge, afsted til Middelfart d. 2. og 3. september til dette års Klimafolkemøde, en årlig begivenhed som sætter klimaet, forebyggelse og tilpasning, øverst på dagsordenen.

CLEAN deltog med en debat om hvordan vi får mere natur ind i klimatilpasning og hvilken værdi det giver borgere og muligheder for virksomheder. Paneldeltagerne diskuterede hvordan man gennem valg og innovative udbud kan fremme naturbaserede løsninger. Formålet er at løse problemer ved ekstrem regn og for meget vand fra alle sider og samtidig få merværdi i form af øget biodiversitet, rekreative byrum med herlighedsværdi, plads til leg og læring, jobskabelse, og meget mere.

I paneldebatten var der et spændende panel med Middelfart Kommune, WSP (Ingeniørfirma, som rådgiver om store klimatilpasningsløsninger), Pilebyg (virksomhed, der leverer pilehegn som løser både støjafskærmning og klimatilpasningsløsning), samt DTU, som udvikler metoder til klimatilpasning.

“Klimatilpasning skal give borgere værdi, og det gør det ved at skabe smukke rekreative byrum,” fastlagde Johannes Lundsfryd Borgmester i Middelfart Kommune.

Karsten Arnbjerg-Nielsen, som er professor på DTU, var enig. “Natur og rekreative arealer giver værdi i hverdagen, det ved vi. Nu starter diskussionerne så om hvem, der skal betale og hvordan.”

Specielt én årsag til forhindringer var paneldeltagerne enige om. “Udbudsloven betyder i dag, at de naturbaserede og klimastærke løsninger bliver fravalgt, blot de er 1% dyrere i anlæg end konventionelle løsninger,” sagde Vibe Gro fra Pilebyg. “Vi skal øve os i at tænke værdi, kvalitet og klimabelastning ind i vores investeringer.”

Søren Gabriel fra WSP var enig: “Det offentlige skal gå foran. Det er her, man skal starte. Her kan man gøre rigtig meget skade eller rigtig meget godt.”

Johannes Lundsfryd, Middelfart kommune, supplerede: “Desværre kan udbudsregler spænde ben for de innovative klimatilpasningsløsninger. Den politiske dagsorden skubber til prioritering på den ene side mellem forebyggelse af C02 udledning, som er langsigtet og international og på den anden side tilpasning til fremtidens vejr, som er synlig og lokalt værdiskabende.”

Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 1.-3. september 2022, så du ikke går glip af næste års Klimafolkemøde.

Se mere på hjemmesiden: klimafolkemoedet.dk

CLEANs aktiviteter på Klimafolkemødet var medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kontakt

Kirstine Dupont
Kommunikationschef (barsel t.o.m. 01/08/23)
+45 2876 8364 KID@cleancluster.dk