Eco Island vil kunne dokumentere deres impact

Eco Island vil kunne dokumentere deres impact

23. januar 2023

Eco Island udvikler, producerer og implementerer flydende planteøer i et biomimetisk design inspireret af naturlige vådområder. Planteøerne er multifunktionelle og tilbyder en række økosystem-services blandt andet forbedring af vandkvaliteten, genopbygning af ødelagte økosystemer, øgning af biodiversiteten og skabelse af nye rekreative områder. Eco Islands løsninger bidrager derfor naturligt til den grønne omstilling.

Et ønske om at blive så tæt på 100% bæredygtige som muligt
Eco Island havde et ønske om, at de som virksomhed kunne blive så tæt på 100% bæredygtige som muligt – og at de kunne dokumentere det. Derfor har de igennem forløbet, i samarbejde med deres rådgiver Provice, arbejdet med at dokumentere livscyklus og bæredygtigheden af deres løsninger:

Med projektet Grøn Cirkulær Omstilling havde vi et ønske om at kunne dokumentere vores impact ift. bæredygtighed, effekter, ressourceforbrug og klimaaftryk. Det er ikke bare en fordel men en absolut nødvendighed, at vi er ressourceeffektive og har både en cirkulær produktion og forretningsmodel. Det er dog ikke så let som det lyder, men vores deltagelse i projektet Grøn Cirkulær Omstilling har hjulpet os godt på vej, og Provices hjælp til at dokumentere produktets LCA – også set over et længere perspektiv, har været en stor hjælp, udtaler CEO, Eco Island, Berit Nørgaard.

Afsøgning af muligheder og barrierer
Et yderligere fokusområde har været at se på, hvordan virksomheden kan videreudvikle deres nuværende forretningsmodel og gøre denne mere cirkulær. Her har de blandt andet haft fokus på at identificere muligheder og barrierer ved at tilbyde abonnementsløsninger på øerne. En løsning, der vil give kunderne adgang og råderet i stedet for ejerskab. Blandt andet afsøger virksomheden muligheder og barrierer ved at implementere take-back ordninger, og sikre såvel genbrug og recirkulering, og dermed gøre deres forsyningskæde og produktion endnu mere bæredygtig – også når produktionen skaleres.

En dokumentation af virksomhedens aftryk på klima og naturlige ressourcer
Arbejdet er mundet ud i en dokumentation af virksomhedens aftryk på klima og naturlige ressourcer og derved bæredygtigheden af produkter, produktion og forsyningskæde gennem en LCA (som screening eller egt. LCA). Analysen er foretaget af Provice i dialog med Eco Island. Virksomheden er også i gang med at få afdækket hvordan en cirkulær forretningsmodel kan realiseres.

Vi har været glade for at være en del af projektet og anbefaler gerne andre at deltage. Vi har lært meget om, hvordan vi (om muligt) bliver endnu grønnere, og det har gives os en meget værdifuld dokumentation for vores reelle impact at være med, siger Berit Nørgaard, CEO, Eco Island.