Et samarbejde er opstået for håndtering og genanvendelse af PTFE

Et samarbejde er opstået for håndtering og genanvendelse af PTFE

23. juni 2023

PFTE, bedre kendt som teflon, et er floreret plastmateriale med utallige og særlige egenskaber. Dog er det et produkt, der er svært at nedbryde og der genanvendes pt. ikke meget PTFE. Derfor gik tre konkurrerende virksomheder Trelleborg Sealing Solution, Acoplastic og O. L. Seals sammen med FORCE Technology i et videnbroprojekt for at finde løsningsmuligheder. Projektet har testet forskellige neddelingsmetoder af, men vigtigst af alt har projektet skabt et fortroligt rum, hvor de tre virksomheder kan videndele og samarbejde endnu mere.

 

Indsigt i muligheder og aftagere af PTFE-affald

Alle virksomhedsparterne har bidraget med ekspertviden om PTFE, deres produkter samt hvordan reguleringer af PTFE påvirker distributionskæden, herunder affaldshåndteringen. FORCE Technology har lavet forskellige neddelingsforsøg, hvor bl.a. mekaniske og tekniske nedbrydningsmetoder blev testet. Forsøgene gav alle partnerne indsigt i de muligheder, der findes for nedbrydning og håndtering som de kunne diskutere i det neutrale forum.

 

”Det har været en stor succes at skabe et neutralt forum for virksomhederne som er blevet benyttet til vidensdeling mellem de eksperter som sidder i virksomhederne” – Asger Andersen, FORCE Technology.

 

Det neutrale forum, hvor virksomhederne har kunne opbygge relationer og tillid til hinanden har også øget deres indsigt i muligheder for PTFE og hvordan de kan hjælpe hinanden

 

”Det har gjort at de forskellige parter har fået indsigt i øvrige muligheder og aftagere fra dele af deres produktionsaffald.” – Asger Andersen, FORCE Technology

 

Det videre forløb

Efter projektet har partnerne valgt at fortsætte forummet og har aftalt, at invitere hinanden over til mere inspiration. Der er tale potentielt at udvide gruppen så vidensdeling og puljen øges, så erfaringer kan deles mere bredt ud

 

Videnbroprojektet foregik fra maj 2022 til december 2022, og fik bevilliget: 230.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: Trelleborg Sealing Solutions A/S, Acoplastic A/S, O. L. Seals A/S og FORCE Technology