Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

29. marts 2023

Casen er skrevet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som en del af deres casekatalog – find det her 

 

Mangel på processer til at genanvende plast og aluminium

I 2030 forventes drivhusgasudledningen fra dansk affald at være på ca. 1,75 mio. ton, hvoraf de største udledninger stammer fra affaldsforbrænding6. Det er særligt affald, der består af forskellige sammensatte komponenter, såsom emballager og kantoner fra fødevareindustrien, som ender med at blive sendt til forbrænding. Dette skyldes, at der mangler processer for at kunne adskille de forskellige materialekomponenter, så de enkelte komponenter kan genanvendes i nye produkter. Det er særligt materialer, der består af både plastik og aluminium (plast-alukompositter), som er svære at adskille og genanvende. Det er en af de største udfordringer i forhold til at nå målsætningen om at reducere dansk plastaffald, men en ny teknologi kan nu bane vejen for, at flere tusinde ton af plast-alu-kompositter kan adskilles og genanvendes årligt i nye produkter.

 

Ny teknologi afprøves i klyngeprojekt

I 2021 gennemførte den nationale klynge for miljøteknologi, CLEAN, et samarbejdsprojekt omkring genanvendelse af kompositmaterialer (materialer bestående af mere end ét stof) med Teknologisk Institut og virksomhederne Prounit Frames, Bendixen og Vink Plast. Prounit Frames har udviklet en ny teknologi, der kan opnå en ren separation og nedbrydning af brugte madog drikkekartoner til henholdsvis kartonfibre, plast og aluminium. Separationen og nedbrydningen opnås ved en kombination af mekanisk, kemisk og termisk behandling. Motivationen bag klyngeprojektet var at afprøve og tilpasse separationsteknologien til håndtering af andre produkter af plast og aluminium end mad- og drikkekartoner, hvor materialerne også er problematiske at genanvende.

 

Et af de produkter bliver fremstillet af virksomheden Vink Plast, som producerer sandwichplader (plader med en aluminiumoverflade og en plastkerne), som ofte bruges til at producere skilte. Disse plader sælges til skilteproducenter som virksomheden Bendixen, der fremstiller specialdesignede skilte til kunder som Salling Group og Jysk. Bendixens skilte bliver efter brug tilbageleveret, hvilket gør, at Bendixen er ansvarlig for affaldshåndteringen af materialerne. Affaldshåndteringen af sandwichpladerne er ofte kompliceret, og der er stor efterspørgsel efter at kunne genanvende en større del af materialerne. Klyngeprojektet blev drevet af Teknologisk Institut, som engagerede relevante virksomheder i værdikæden for at teste, om Prounits Frames’ teknologi også kunne anvendes til at frasortere og genanvende plastikken og aluminiummet i sandwichpladerne. Klyngeprojektet demonstrerede succesfuldt, at plast-alu-kompositterne kunne frasortes fra de brugte sandwichplader, og at der er økonomiske gevinster ved genanvendelsen af materialerne for hele værdikæden.

 

Fra forstudie til stort samarbejde

Klyngeprojektet skal betragtes som et forstudie, hvor de lovende resultater skal videreoverføres til et større samarbejde om udvikling og opskalering af teknologien til andre produkttyper, der også består af plast-alu-kompositter. Dette vil foregå i en endnu større partnerkreds bestående af aktører fra andre værdikæder med lignende udfordringer inden for genanvendelse af plast-alu-kompositter. Klyngen CLEAN vil være den drivende aktør bag videreførelsen af projektet og forsøger i øjeblikket at få projektet videreoverført og finansieret i regi af Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP. Hvis projektet gennemføres, vil man potentielt kunne genanvende flere tusinde ton af materialer årligt, som ellers ville være blevet sendt til forbrænding. Alene ved at genanvende plasten i Vink Plast’s sandwichplader, vil man kunne spare over 1.000 ton CO2 årligt. Hvis teknologien videreføres til resten af markedet og efterfølgende andre typer af materialer, kan CO2 -besparelserne have stor betydning for den grønne omstilling.

Videnbroprojektet foregik fra november 2021 til maj 2022, og fik bevilliget: 495.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet.