HiddenDyke – et dige system til sikring mod oversvømmelser

HiddenDyke – et dige system til sikring mod oversvømmelser

9. februar 2023


Med en fremtid, hvor stormflod og oversvømmelser bliver hyppigere og de nuværende digesystemer ikke er opdateret, er der brug for nytænkning og udvikling af nye løsninger til kyst og bysikring. Virksomheden HiddenDyke har i et videnbroprojekt fået testet deres løsning, HiddenDyke, i samspil med 6th Sense Solution, Hededanmark, Nordiq Group, ViaCon og DTU BYG. Løsningen kan hurtigt monteres og udrulles i eksisterende fastgørelsespunkter i by og havneområder så det bliver nemmere og billigere at beskytte kyster og byer. Løsningen har gennem projektet fået et proof of concept og skal nu testes i storskala.


Effektive diger uden ødelagt udsigt

EU anslår skadeeffekten af oversvømmelser som følge af klimaforandringer til 25 bEUR/år i 2050. HiddenDyke er i mange situationer et godt og attraktivt alternativ til eksisterende permanente digeløsninger i både ind og udland. Sammen med partnergruppen har HiddenDyke udviklet og designet et oppusteligt dige, der kan skjules under jorden når der ikke er fare for oversvømmelse.


HiddenDyke er lavet af en LDPEmembran og når der rapporteres om stormflod eller kraftigt nedbør, pumpes der vand ind i systemet, så der dannes en barriere. Systemet bruger halvt så meget vand, som der skal bruges i mobile watertubes.


”I forhold til permanente dige løsninger er HiddenDyke langt billigere at installere og kræver ikke ligeså meget plads idet
det er skjult” HiddenDyke


Løsningen kan afhjælpe de udfordringer, der ligger i byer tæt på kyster og mod klimaforandringer, ved hurtigt og effektivt at skabe et dige ved at anvende eksisterende fastgørelsespunkter, uden det afskærmer udsigten. 
HiddenDykeløsningen tager derved det bedste med sig fra de permanente fysiske barrierer og mobile dæmninger.


Et frugtbart samarbejde om en attraktiv klimatilpasningsløsning

I projektet har eksperter fra DTU BYG rådgivet og analyseret på digesystemets materialer og sammen med partnergruppen delt erfaringer og viden, der har sikret et proof of concept. Noget som direktør for HiddenDyke, er glad for:


”Samarbejdet har været særdeles frugtbart og givet os flere muligheder for vores produkt end før”


Med et proof of concept i hånden og et forløb, der har givet virksomheden HiddenDyke flere muligheder er de kommet et skridt tættere på et færdigt systemkoncept, der hviler på erhvervsmæssigt samarbejde, der kan skabe eksportmuligheder.


Videnbroprojektet foregik fra september 2021 til december 2022, og fik bevilliget: 391.250 kr. af Uddannelses og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: HiddenDyke,6th Sense Solution, Hededanmark, Nordiq Group, ViaCon og DTU BYG.