INNOMISSION 4 er blevet kickstartet

INNOMISSION 4 er blevet kickstartet

13. juni 2022

CLEAN er indgået i et partnerskab sammen med elleve danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, en række GTS-organisationer og den nationale erhvervsklynge Lifestyle & Design Cluster og har udviklet et roadmap for 2030 og 2050.

I april 2022 blev konferencen ”Build partnership within circular economy” afholdt, hvor de første skridt blev taget i retningen mod at etablere et effektivt samarbejde om omstilling til cirkulær økonomi

 

Et fælles sprog og mere data

På konferencen pegede Line Friis fra Danmarks Miljøportal på, at en af de helt store udfordringer er, at vi har et system, der tjener penge på kortsigtet forbrug og uhensigtsmæssig adfærd.

”Hvis vi skal væk fra det, skal vi etablere nogle kollektive spilleregler, hvor det skal betale sig for virksomhederne at nedbringe deres affald og øge deres genanvendelse.”


I øjeblikket eksisterer der ikke nogen fælles standarder, begreber og definitioner om, hvad genanvendt materiale er. Selvom plastik bliver genbrugt til tekstiler, er der også problemer med, at mikroplasten som er i miljøet, stammer fra plastikfibre fra tekstil. På den ene hånd genbruger vi materiale som er en god idé, men vi genererer et andet problem på grund af fibrene ender som en miljømæssig konsekvens. Så hvordan kan vi arbejde med plastik, så det ikke spreder fibrene?

 

”Før vi kan lave en cirkulære værdigkæde, skal vi have styr på den lineære.”


Mere data på den lineære værdigkæde om hvad for noget plastik virksomhederne har i hænderne kan hjælpe med at bøje cirklen. Hvis vi skal bevæge os andre steder er vi nødt til at vide, hvor vi står i dag og derfor vil mere viden og data ifølge Line Friis være én faktor til at komme udfordringerne til livs.


Manja Behrens fra teknologisk Institut holdt et oplæg om cirkulær design og plastik produktion. Hun pegede også på, at der mangler et overblik og data over værdigkæden og hvordan vi bruger plastik. Fokus i dag er på hvad der ender i skraldespanden, men vi bør højere fokusere på samarbejder og ikke kun teknologien.

”Hvordan får vi en hel industri til at samarbejde? Nye teknologier flyver aldrig, hvis ikke de kommer på markedet og der ikke er en forretningsmodel bagved”Krisen skal inviteres med, når løsninger skal findes

Deltagerne blev budt op til dialog og fik stillet spørgsmålet: ”Hvordan kommer vi denne transformation til livs? Vi kan ikke blive ved med ’business as usual’. Hvis vi skal ændre noget, skal vi sætte målene små og gøre noget drastisk anderledes. Ingen gør det fordi det er en god idé, men fordi der er penge i det”

Et af svarende på spørgsmålet lød, at en ting vi kan gøre, er at tage krisen med ind i rummet, når vi skal finde løsninger.

”Vi mennesker ser først krisen (naturkrisen) når den står lige foran os. Måske vi skal forstå det og hjælpe hinanden med at forstå det før vi ved hvad vi kan gøre. Hvornår er det vi ændrer vi os? Når krisen står foran os. Det handler om menneskers relation til naturen. Vi ser ofte mennesker og natur som to separeret ting og det er den del af problemet. Løsningerne skal være accesable, available og affordable.”


Samarbejde er nøglen til succes

Anne Dorthe Josiassen, projektchef for affald ressourcer og materialer i CLEAN deltog også på konferencen. Hun ser Innomission 4  som en vigtig udvikling, at der bliver nedsat en større koordinering og samling på udvikling af teknologier for at nå de mål der er sat.

”Som klynge er det vores rolle at være den enhed, der sætter de rigtig folk sammen. I CLEAN arbejder med miljøteknologiske løsninger og cirkulær økonomi med særligt fokus på håndtering af plastaffald. Vi er en national klynge dvs. vi har et indblik i, hvad der sker i erhvervslivet og på vidensområdet. Vores rolle er at være den enhed, der sætter de rigtig folk sammen og hjælpe med at facilitere forløb, projekter gennem vores kontakter, medlemmer og netværk, der skal være med til at opfylde målsætningen.”

 

Det udarbejdede roadmap har kortlagt, hvor vi skal hen og hvordan vi får samarbejdet derhen. Derudover skal Danmarks også udvikle og udbygge sin position på det globale marked, hvor konkurrencen er benhård samtidig med vi skal sørge for, at der ikke bliver generet lige så meget affald i fremtiden og håndteringen af det bliver på en bæredygtig måde.

”Man kan mærke at der er et stort sammenhold og vi gerne vil i samme retning. Der er nu skabt grundlæg for at vi arbejder tættere og bedre sammen end vi har gjort tidligere. Det er positivt, at der nu kommer en fælles retning. Det er gået fra at være decentralt til mere centraliseret, og et godt afsæt for et bredt samarbejde for en fælles retning.”

 

Innovationsfonden investerer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber 

Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler(INNOMISSION 4) er én ud af fire missioner, der skal bidrage markant til den grønne omstilling af samfundet og udviklingen af bæredygtige klimateknologier til gavn for Danmark og resten af verden. Læs mere her

 

Vil du bakke op om cirkulær økonomi med fokus på plast og tekst?

Du kan blive medlem i foreningen CØ PT Partnerskab, for at støtte den videre udvikling af aktiviteter i INNOMISSION 4. Et medlemskab koster 10.000 kr./år, og disse kontingenter giver foreningen mulighed for at videreudvikle projekter og hente flere midler til de deltagende partnere. Ambitionen er, at størstedelen af projektpartnerne bliver medlem af foreningen. 

Du kan melde dig ind i foreningen CØ-PT Partnerskab her: https://podio.com/webforms/27469241/2126145

 

Partnerskabets organisationer og styregruppemedlemmer:

 

Copenhagen Business School, Forskningsdekan, Søren Hvidkjær

Danmarks Tekniske Universitet, Prorektor, Rasmus Larsen

IT-Universitetet, Institutleder, Lone Malmborg

Københavns Universitet, Pro-Dekan, Science, Erik Bisgaard Madsen

Roskilde Universitet, Dekan, Naturvidenskab, Susanne Sørensen

Syddansk Universitet, Dekan, Tekniske Fakultet, Henrik Bindslev

Aalborg Universitet, Pro-Dekan, Ingeniør og Naturvidenskab, John Kim Pedersen

Aarhus Universitet, Pro-Dekan, Technical Sciences, Brian Vinter

Designskolen Kolding, Rektor, Lene Tanggaard

Det Kgl. Akademi, Rektor, Lene Dammand Lund

Teknologisk Institut og øvrig GTS, Direktør, Miljøteknologi, Sune Dowler Nygaard

Lifestyle & Design Cluster, Direktør, Betina Simonsen

CLEAN, Direktør, Kim Fredenslund

Via University College, Uddannelsesdekan, René Foli

Kontakt