Maturix – trådløs monitorering af bygninger

Maturix - trådløs monitorering af bygninger

19. december 2022

Sammen med FORCE Technology har det Odenseanske virksomhed Maturix gennem et videnbroprojekt opnået resultater, der baner vejen for storskala test af trådløs måling af bygningers helbred. Deres løsning er med til at forlænge f.eks. broers levetid ved løbende at monitorere og måle helbredet gennem IoT-løsninger.

Ressourcer og materialer til byggerier bliver dyrere og knappere som der bygges mere. Derfor er det en fordel, hvis nuværende byggeriers levetid kan forlænges.

Virksomhederne Maturix og ElastiSense har løsninger til at måle bygningers udsving i form af fugtighed, sprækker og temperatur i realtid, der kan hjælpe ingienører i beslutningstagning om hvornår forbedringer skal foretages.

Løsningen vil kunne forlænge levetiden for f.eks. en bro med 80-120 år og dermed spare på materialeforbruget og gøre CO2 aftrykket mindre.

 

Onsite måling bliver online

I dag foregår målingen af konstruktioners helbred on-site, hvilket giver et nu-og-her billede af. Med Maturix’ og ElastiSenses løsninger kan konstruktioner måles 24/7 og dermed give større datasæt at arbejde med.

Ved at gøre monitoreringen trådløst og bruge eksisterende systemer kan beslutningstagere bedre holde øje med helbredet løbende og komme med forbedringer når der er brug for det.

I videnbroprojektet har eksperter fra FORCE Technology arbejdet sammen med de to virksomheder i at forbedre deres eksisterende løsninger og lave small-scale tests. Testene og samarbejdet har givet lovende resultater og indsigter som Thomas fra Maturix er rigtig glad for:


“Vi har fået større forståelse for det marked vi gerne ville ind på gennem forløbet og det har gjort vores produkter endnu bedre. Noget som kommer vores kunder tilgode”


Next step og nye relationer skaber momentum

Videnbroprojektet har givet resultater, som giver både Maturix og ElastiSense momentum inden for deres branche, da de har fået viden fra eksperter de ikke nødvendigvis ville have fået andre steder fra.

Projektet kan ses som et forstudie, hvor der nu skal bygges ovenpå. Maturix er med i et Grand Solution projekt som sideeffekt af videnbroprojektet.

Udover et videreforløb i et Grand Solution projekt, har Maturix også fået nye kontakter i udlandet, som de ikke havde fået ellers:

 

”Gennem Videnbro og partnerne har vi fået kontakt til National Highways UK og Cambridge University. To aktører, der ser positivt på vores løsning”

 

På sigt kan data og Maturix’ prototype bruges til at optimere valget af materialer og armering, så broer og andre konstruktioners levetid kan forlænges og CO2-aftryk minimeres.

 

Videnbroprojektet foregik fra oktober 2021 til december 2022 og fik bevilliget: 480.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: Maturix, ElastiSense og FORCE Technology.