Mikrobiologisk potentiale i regnbede

Mikrobiologisk potentiale i regnbede

18. september 2023

Der er et stigende fokus på byernes rolle i at aflaste kloaksystemet gennem naturbaserede klimatilpasningsløsninger, der også fremmer biodiversiteten. Disse løsninger bliver i stigende grad anvendt af mange kommuner og forsyningsselskaber i deres grønne initiativer.  

Dog er udbredelsen af regnvandsbede til rensning af regnvandet begrænset på grund af strenge krav og manglende dokumentation. Derfor gik VIA University College, Byblomst, Byggros og Silkeborg Forsyning sammen i et videnbroprojekt med det formål at undersøge og dokumentere mikroorganismernes egenskaber i bedene. 

Partnerne har gennem et stærkt samarbejde, brugt hinandens viden til at udforske det mikrobiologiske potentiale i regnbede. Samtidig har de formået at opstille et nytænkende pilotskala setup, hvor man kan se og måle de forskellige jordlags filtreringseffekt samt mikrobiologien. Det har givet partnerne en større indsigt i effekterne indenfor en bred vifte af parametre og giver dem en forhåbning om, på sigt at kunne dokumentere, hvordan plantesammensætning, mikroorganismer og jord spiller sammen i vandrensningen, så løsningen kan udbredes til flere steder.  

Simuleret virkelighed giver indsigt i renseeffekterne i et regnvandsbed  

Hos Byggros på Fyn har projektgruppen opstillet en række pilotskala setups, hvor tanke indeholder forskellige planter og jordsammensætninger, hvor renseeffekter er blevet testet. De forskellige opsætninger har lyspaneler, og hver anden dag bliver en kontrolleret vanding kørt over de forskellige tanke, hvor man derved kan simulere virkelighedsnære omstændigheder. 


Vi har designet et pilotskala setup der kan vise samspillet mellem jord, planter og mikroorganismer- det er et meget vigtigt resultat som også efterfølgende vil blive anvendt. – Ditte Andreasen Søborg, projektleder, VIA University College  

 

Mens projektet forløb har Byggros ansat en erhvervs-ph.d. som vil følge op på resultaterne og fortsætte analyser i pilotskala-opstillingen for dermed at få en mere detaljeret indsigt i renseprocesserne og det mikrobiologiske potentiale. Samtidig har ByBlomst fået større indsigt i betydningen i valg af planter, som kan være med til at konkurrere med andre spillere på markedet: 

Vi har hele tiden brug for at blive dygtigere og klogere for at være konkurrencedygtige, og der er et videnbro projekt superrelevant og interessant! – Mette Lorentzen, direktør, Byblomst 

 

Et udbytterigt samarbejde der gav et ekstra lag viden til klimatilpasning   

Med resultaterne i hånden og et forløb, der har givet partnerne flere muligheder, er de alle kommet et skridt tættere på at hjælpe kommuner og forsyninger i at udbrede løsningen: 

 

Det er vigtigt for os at forstå hvordan planterne udvikler sig i den her type bede, så vi kan tage de bedst mulige beslutninger i vores plantevalg fremadrettet. Jeg håber, at resultaterne kan validere løsningen med LAR-bede så kommunernes tøven minimeres og bedene bruges mere. Videnbroprojektet har lagt et ekstra lag viden på os. – Mette Lorentzen, Byblomst 

 

Gruppen har valgt at mødes uden for projektet for at diskutere de resultater som projektet har givet samt det videre forløb. Dog er en ting allerede klar: projektet har givet indsigt i renseeffekter og regnvandsløsninger.

Videnbroprojektet foregik fra maj 2022 til maj 2023, og fik bevilliget: 250.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Partnerne i projektet var: ByBlomst, Byggros, Silkeborg Forsyning og VIA University College.