Miljøklyngen samler danske innovative virksomheder i 5 netværk

Miljøklyngen samler danske innovative virksomheder i 5 netværk

18. februar 2022

CLEAN samler danske innovative virksomheder i 5 nye netværk inden for miljøområdet.

Netværkene er eksklusivt for klyngens medlemmer og her får du som virksomhed mulighed for at sparre med andre virksomheder og indblik i teknologiske løsninger og erfaringer med bl.a. funding, internationalisering og innovation. CLEAN faciliterer møderne og det er gratis for medlemmer at deltage. 

Netværkene giver også en forlomme til mange relevante nationale og internationale tilbud og støttemuligheder, der kan understøtte innovation og vækst.

 

 ”Netværket, samarbejdet med andre og at de åbner, for muligheder udenfor de danske grænser har været givende for vores virksomhed” – Tech Boost medlem


Bliv en del af et fagligt netværk med andre virksomheder

De 5 netværk repræsenterer miljøklyngens 5 fokusområder: Vand i teknosfæren, Affald, ressourcer & materialer, Luft, Klimatilpasning og Jord, vand & natur. 

Circular Tech Boost

Water Tech Boost

Air Tech Boost

Climate Adaptation Tech Boost

Nature Tech Boost

Netværkene, som er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, mødes hver anden måned, online eller fysisk i ca. halvanden time. Hvert møde har fokus på et bestemt tema, som medlemmerne kan være med til at bestemme. Som en del af netværkene får man også adgang til en lukket online platform, som giver indblik i flere forretningsmuligheder og hvor virksomhederne kan fortsætte med videndeling og projektudvikling rundt om møderne. 

Kontakt