Ny måde at upcycle brødrester til bioethanol

14. juni 2023

G2B BioSolutions (G2B) er en biotech virksomhed med fokus på upcycling af madrester fra fødevareindustrien så det kan blive til kvalitetsprodukter igen. G2B’s proces tager brød rester og forvandler det til bæredygtig kvalitets protein og bioethanol. Bioethanol er et alternativt brændsel til fossilt brændstof som udleder mindre emissioner. Gennem et videnbroprojekt har G2B BioSolutions fået viden om markedet og skabt analyser om madspild, som har skabt fundamentet til et GUDP-projekt. 

G2B BioSolutions CTO Prashant (mf.) sammen med Behad (t.v.) og Negin (t.h.) fra DTU

Mere end 800.000 tons mad bliver smidt ud om året alene i Danmark. Herunder ca. 100.000 tons brød. G2B BioSolutions har skabt en innovativ metode og løsning, hvor de upcycler brød til bioethanol. Den største udfordring ligger i, at industrielt brød har en høj fugtighed, hvilket gør at det mugner hurtigt og dermed ikke kan genanvendes. Sammen med DTU Food har G2B fået tilført ekspertviden til at kortlægge metoder for at optimere levetiden.   

 

”Med DTU har vi analyseret på tørring, fræsning og komprimering af brød rester for at forlænge brødets levetid på hylderne. G2B har parallelt analyseret på værdikæderne. Det har givet os strukturer som gør, at vi kan arbejde bedre med forskellige partnere” – Dayanand Jadhav, CEO, G2B BioSolutions

Videnbroprojektet var trinbrættet til GUDP 

Projektet har været positivt for Dayanand Jadhav, som har nydt forløbet. Han siger, at med DTU’s viden har G2B haft muligheden for at flytte sig og skabe et trinbræt for større innovative løsninger gennem GUDP. Sammen med mange partnere fra videnbroprojektet, herunder DTU Food har G2B indledt et GUDP-projekt med forventning til at komme et skridt nærmere kommercialisering. 

 

”Videnbro projektet har været en god start for større projektering. Det har hjulpet en hel del at se potentialerne G2B’s innovative løsninger for alle, så vi er glade for at støtte op om virksomhederne” – Prof. Mohammad Amin, DTU Food 

Næste skridt 

Forløbet har sat skub i G2B BioSolutions ved at have tilføjet viden om holdbarheden af brød rester samt lagt fundamentet for et tættere samarbejde med DTU og partnergruppen. Det har gjort, at G2B BioSolutions med Orkla Food og DTU Food bl.a. gået sammen i et GUDP-projekt for at teste deres innovative løsning og se om det kan afføde et protein biprodukt så løsningen bliver endnu mere cirkulært.

bread 2
G2B BioSolution har sammen med DTU analyseret på holdbarheden af brødrester

Videnbroprojektet foregik fra maj 2022 til marts 2023 og fik bevilliget: 360.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: G2B BioSolutions, Biotrans, Easyfood, GG2D og DTU.