Ny rapport om miljøteknologi i Danmark

Ny rapport om miljøteknologi i Danmark

13. juni 2023

CLEAN har gennemført en grundig kortlægning af det miljøteknologiske økosystem, og med hjælp fra IRIS Group kan vi nu offentliggøre en rapport som kaster nyt lys over miljøklyngen.

Få rapporten her

839 miljøteknologiske virksomheder

Vi har identificeret 839 miljøteknologiske virksomheder i kernen af klyngen. Virksomhederne arbejder bl.a. med teknologier til vandvandbesparelser, lokalisering af grundvand, vandrensning og pumpeteknologier, sensorer og analysemetoder, cirkulær økonomi og recirkulation af ressourcer, behandling af udendørs- og indendørs luftforurening samt teknologier til miljø- og naturgenopretning.

Der er tale om en stærk kerne af innovative miljøteknologiske virksomheder, der som en del af den miljøteknologiske klynge rækker ind i mange forskellige sektorer i både ind- og udland.

Nøgletal for miljøklyngen

Rapporten viser, at miljøklyngen beskæftiger ca. 72.000 personer, omsætter for 165 mia. årligt og eksporterer for 57 mia. 

Dansk forskning i international særklasse

Dansk miljøteknologisk forskning er i front. Fra 2017-22 har danske forskere udgivet 425 videnskabelige artikler inden for miljøteknologi per mio. indbyggere. Det tilsvarende tal for EU-27-landene er 93 artikler. Danmark ligger således nr. 1 i verden på miljøteknologisk forskning, hvilket indikerer, at der er grobund for at skabe nye vækstvirksomheder inden for miljøteknologi:

Det er vigtigt at vi ligger i top, for udvikling af ny viden er en afgørende forudsætning for at skabe innovation og nye vækstvirksomheder.

– Henrik Bindslev, Dean & Professor, SDU & Næstformand i CLEAN

Dannmark I front med miljøteknologiske patenter

Også når det kommer til at patentere miljøteknologiske opfindelser ligger Danmark i top. 146 danske miljøteknologiske opfindelser blev patentansøgt i 2021. Antallet af miljøteknologiske patentansøgninger per mio. indbyggere overgås kun af Schweiz og Finland.

Danmark tager især patenter indenfor vandteknologi, ressourcer og luft. Rockwool ligger
i top 10 blandt de virksomheder, dertager flest patenter og det er vi rigtig stolte af.

– Claus Garn, Vice President Group Regulatory Affairs, Rockwool International A/S & Bestyrelsesmedlem, CLEAN

Hvorfor er rapporten vigtig?

Miljøteknologi er et bredspektret felt, og de 839 virksomheder i kernen af miljøklyngen arbejder ind i mange forskellige værdikæder og brancher. Virksomhederne fordeler sig på mange branchekoder, og det kan være vanskeligt at danne et overblik og forstå potentialerne i miljøteknologi. Rapporten tegner et samlet og præcist billede af det miljøteknologiske økosystem, hvilket er et vigtigt bidrag til at øge forståelsen. 

CLEAN har i processen skabt og høstet værdifulde data og indsigt, ikke mindst om virksomhederne som er klyngens primære målgruppe. Disse data sætter os i stand til at identificere de bedste og mest relevante virksomheder, og dermed målrette klyngens aktiviteter bedre. 

Miljøteknologi er en styrkeposition for fremtiden, og vi er stolte af at være med til at skubbe på udvikling, innovation og internationalisering indenfor miljøteknologi

– Torben Funder-Kristensen, Head of Public and Industry Affairs, Danfoss & Bestyrelsesformand, CLEAN

Vil du høre mere om den miljøteknologiske klynge, eller er du interesseret i de bagvedliggende data? Så tøv ikke med at kontakte os i CLEAN. 

Kontakt

Michael Johansen
Udviklingschef
+45 4079 3399 MIJ@cleancluster.dk
Emil Søndergaard Hansen
IT-Chef
+45 2785 8389 ESH@cleancluster.dk