TechKnow og HAACK – sortering og genanvendelse af tekstiler er nu et skridt tættere

TechKnow og HAACK – sortering og genanvendelse af tekstiler er nu et skridt tættere

3. januar 2023

Tekstilproduktion er en af de mest miljøbelastende industrier i verden. Derfor er det afgørende at finde en løsning til at udnytte tekstilaffald på en rentabel og værdiskabende måde. Igennem videnbroprojektet ”Sortering og genanvendelse af tekstilaffald” har virksomhederne TechKnow og HAACK Recycling udviklet resultater sammen med Teknologisk Institut, der kan højne værdikæden markant.

 

Formålet med videnbroprojektet har været at udvikle og modne forsorterings- og genanvendelsesteknologier, så værdikæden for tekstilrester kan højnes.

 

TechKnow fik accelereret deres tekniske udvikling

TechKnow arbejder med mekanisk forsortering af forskellige affaldsstrømme og ville gennem videnbroprojektet undersøge mulighederne inden for tekstiler. Sammen med Teknologisk Institut testede de deres nuværende anlæg og fik opkoncentreret tekstilaffaldsfraktionen fra 85 til 92 %. Dertil undersøgte partnerne hvad der skulle til for møde aftagernes krav til tekstilerne.

Et af kravene var, at tekstilerne skulle være tørre. Dette skyldes, at skimmelsvamp trives godt i vådt tøj, hvilket er et kæmpe problem.

Både Teknologisk og TechKnow arbejdede med løsninger på dette og kom med to muligheder: UV-lys eller forringelse af vækstbetingelserne. Begge løsninger har givet TechKnow indblik og viden til det videre forløb:

 

Samarbejdet med Teknologisk Institut har accelereret den tekniske og forretningsmæssige udvikling hos TechKnow markant. Den viden vi har fået gennem projektet har givet os muligheden for at arbejde videre med at finde en god mekanisk løsning til forsortering af tekstilaffald – Emil Buur Trads, CTO, TechKnow

 

HAACK Recycling – Fra sparring til færdigudviklede produkter

HAACK Recycling har gennem videnbroprojektet fået sparring af Teknologisk Institut til at udvikle deres produkter. Det har resulteret i 1 produkt der nu er på markedet. En akustisk decomodul. Teknologisk Institut har gennem projektet testet og evalueret produkterne så det lever op til kundernes krav.

 

I samarbejde med Teknologisk Institut fik vi fokuseret på udvikling af to nye produkter i projektet. De udførte test og rådgivning som hjalp os til at færdigudvikle et produkt, der nu er kommercielt tilgængeligt.

 

Derudover har Teknologisk Institut givet HAACK Recycling viden og netværk til den videre udvikling af et andet fyldprodukt, så det ikke downcycler neddelte tekstilrester.

 

Selvom udviklingen af det andet produkt i projektet ikke er afsluttet, har samarbejdet gjort det klart hvilken vej vi skal gå for at få udviklet det og hvilke barrierer der skal overkommes. – Christina Haack, Founder

 

Videnbroprojektet foregik fra januar 2021 til december 2022, og fik bevilliget: 500.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: Teknologisk Institut, HAACK Recycling og TechKnow.