MurstenRenser – unik viden gennem videnbro

MurstenRenser - unik viden gennem videnbro

7. november 2022

Maskinfabrikken Fr. Petersen i Broager har sammen med Teknologisk Instituts robotteknologi og automations afdeling arbejdet om et forprojekt til udvikling af mekanisk automatiseret genanvendelse af mursten. Gennem videnbroprojektet har Fr. Petersen opnået proof of concept af deres MurstensRenser og er nu klar til en videreudvikling.

Miljøbelastningen fra produktion og håndtering af byggematerialer og byggeaffald er en udfordring, og der er en høj efterspørgsel på maskinløsninger, der kan genanvende materialer. Fr. Petersen Maskinfabrik har skabt et innovativt koncept, hvor mursten kan renses for mørtel automatisk fremfor manuelt. I videnbroprojektet har eksperter fra Teknologisk Institut sammen med maskinfabrikken delt erfaringer og viden, der har sikret Fr. Petersen Maskinfabrik et proof of concept. Noget som CFO Anders Melchiorsen er rigtig glad for:

 

”Muligheden for at involvere Teknologisk Instituts kloge hoveder i samspil med vores egne ingeniører har tilføjet os unik viden”

 

Udvidet netværk og sparring

Videnbroprojektet har været et positivt forløb for Anders Melchiorsen, som har givet maskinfabrikken mulighed for at gå videre med deres innovative løsning, så der om 1-2 års tid kan komme et produkt ud på markedet. Udover et proof of concept har Fr. Petersen også fået nye tilgange og netværk gennem samarbejdet med Teknologisk Institut.

 

”Videnbroprojektet har givet os nye indgangsvinkler, tilgange og netværk, der kan være med til at videreudvikle MurstenRenseren” – Anders Melchiorsen, CFO, Fr. Petersen Maskinfabrik

 

Forløbet har sat skub i MurstenRenser ved at have tilføjet kritisk viden om tekniske forhold i forbindelse med håndtering af mursten og mørtel. Det gør at Fr. Petersen Maskinfabrik er tættere på en automatiseret rensning af mursten, hvilket har stort potentiale indenfor byggebranchen.

MurstenRenser kan være med til at forbedre byggeriets miljøpåvirkning i en positiv retning med en CO2 besparelse på op mod 22 tons årligt, hvis hele potentialet omsættes.


Videnbroprojektet foregik fra oktober 2021 til juni 2022 og fik bevilliget: 495.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: Fr. Petersen Maskinfabrik, Teknologisk Institut og Scan-Visan.