IoT Sensors: Sikrer ressourceoptimerende affaldsløsninger

IoT Sensors: Sikrer ressourceoptimerende affaldsløsninger

1. december 2021

IoT Sensors er en dansk udviklings- og produktionsvirksomhed der producerer sensorer inden for smart city. I produktprogrammet er bl.a. serien WasteControl der på en innovativ måde sikrer, at containerne kun tømmes når de er fyldte. Ved at koble teknologi, IoT og affaldshåndtering har de skabt et værdifuldt sensorsystem, der sikrer at ressourcer ikke går til spilde.

 

WasteControl-sensorer optimerer ressourceforbrug

Systemet er enkelt og er med til at skabe bæredygtige løsninger inden for ressourceområdet. Gennem data, IoT og sensorer, kan den enkelte skraldespand ’fortælle’, hvornår den skal tømmes. På den måde ændres indsamling af affald fra en fast tømningsfrekvens til at blive afhentet efter behov, som er bedre for miljøet, borgervelfærden og økonomien.

 

Høj kvalitet og fleksibilitet

For IoT Sensors har det været et ”must”, at deres WasteControl løsning har en høj kvalitet og er brugervenligt. Derfor produceres sensorerne i Danmark, hvor det samlede system også skal være fleksibelt for både kommuner og virksomheder. Derfor kan sensorerne både monteres i små affaldskurve i bymiljøet, 2-4-hjulede containere, store maxi containere, diverse kuber og nedgravede containere.

 

IoT Sensors har brugt mange ressourcer på at sikre en styrke i sensorerne, så de kan ”tåle” arbejdet i f.eks. 2-og 4-hjulede containere. Ligeledes har der i udviklingen været fokus på miljøet, hvorfor det er muligt at udskifte batteri og dermed forlænge levetiden på produktet og sidst, men ikke mindst, er WasteControl sensoren udarbejdet i genbrugsplast. 

 

Åbne data

Data er tilgængelig for kunderne på www.wastecontrol.dk og kan videresendes til diverse logistikprogrammer og opgavestyringsværktøjer. ”Vi har kunder der ønsker at data skal overføres til deres opgavestyringsprogrammer således, at de kan spare yderligere ressourcer og det ønsker vi ikke at stå i vejen for” – udtaler Lars Kruse Ravnsbeck, partner i IoT Sensors.  

 

En privat kunde der ønsker fleksible løsninger til deres forskellige containere er C.W. Obel Ejendomme A/S. I dag har 75% af deres ejendomme WasteControl-sensorer og den økonomiske besparelse kan mærkes.

 

”Vi er meget glade for at bruge WasteControl-sensorer i  vores containere – og glæder os over at registrere den betydelige besparelse i arbejde og økonomi det har givet os” – Bo Andreassen, Driftsleder

 

IoT Sensors er i færd med at opbygge et internationalt partnernetværk og det er bl.a. her, at CLEANs internationale netværk bringes i spil. Gennem CLEAN deltog IoT Sensors bl.a. i Smart City Expo i Barcelona.

Bliv medlem af Danmarks miljøklynge i dag