CLEANs Bestyrelse

CLEAN’s bestyrelse består af repræsentanter fra virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der har en fælles ambition om at fremme miljøteknologi i Danmark.
”Vi samler dem, der gør en forskel”

Torben Funder-Kristensen, Chef for PA, Danfoss Cooling, Danfoss (Formand)

Henrik Bindslev, Dekan, Det tekniske Fakultet, Syddansk Universitet (Næstformand)

Betina Haugaard Heron, Vice President, Environmental Services, OHS & Offshore Wind, NIRAS

Henrik Seiding, Direktør for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Inge Olsen, Afdelingschef for Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter, Sønderborg Kommune

Lars Bonderup Bjørn, CEO, EWII

Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU

Marlene Holmgaard Fris, Markedsdirektør/CCO, Dansk Retursystem A/S

Michael Alstrøm, Partner/Advokat (H), Lundgrens

Claus Bugge Garn, Vice President, Rockwool International A/S

Rolf Johnsen, Kontorchef, Regional Udvikling, Region Midt

Jakob Stoustrup pva. Lone Kørnøv, Aalborg Universitet (Observatør)


CLEANs Advisory Board

CLEAN’s Advisory Board giver input til miljøklyngens retning og sikrer tæt samarbejde med danske brancheorganisationer inden for miljøområdet.

Dansk Industri: Karin Klitgaard (formand)

Dansk Miljøteknologi: Helle Bach Rungø

DANVA: Miriam Feilberg

Danske Vandværker: Ida RugeAndersen Friis

Plastindustrien: Christina Busk/ Rasmus Grusgaard

Dansk Affaldsforening: Henrik Friis

ARI (Affaldsog Ressourceindustrien): Niels Bukholt

Aluminium Danmark: Jim Hansen

Dansk Erhverv: Jakob Zeuthen

Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Ulrik Ryssel Albertsen