AFFALD, RESSOURCER & MATERIALER

Materialer har en afgørende rolle i den grønne omstilling, og materialers ressourcebegrænsninger og miljøbelastninger er globalt set blevet helt centrale temaer.

Et materiales miljømæssige belastning stammer fra hele værdikæden; fra råstoffernes frembringelse, forarbejdning, anvendelse og fra hvad materialet gennemgår efter anvendelsen. Det handler altså om at øge bæredygtig anvendelse af materialer og udnyttelse af affald som en værdifuld ressource.

For industrien er de mest betydningsfulde materialer plast, metaller, træ, glas og beton. I Danmark er der ca. 12.500 produktionsvirksomheder, der udnytter en eller flere typer materialer til fremstilling af bl.a. plastkomponenter, vindmøller, pumper, metalvarer, trævarer og maskiner.

Det anslås at Danmark har 3.200 virksomheder med i alt 8.300 medarbejdere inden for renovation og genbrug med en årlig omsætning på 20 mia. DKK (2017) og en værditilvækst på 6,2 mia. DKK svarende til 0,3% af samlet dansk BNP.

I Danmarks miljøklynge samler vi økosystemet inden for Affald, ressourcer og materialer for at gøre danske virksomheder verdensførende netop inden for dette område.

Miljøklyngens innovationsprioriteter inden for Affald, ressourcer & materialer er: 

 

Kontakt

Jonas Junge Andersen
Senior projektleder
+45 2383 9046 JJA@cleancluster.dk