JORD, VAND & NATUR

De mange miljømæssige udfordringer udgør et stort potentiale for innovation inden for teknologier til bl.a. måling, overvågning og genopretning af forurening i jord, grundvand og overfladevand samt fremme af biodiversitet og naturkvalitet. I takt med det fortsat høje fokus på miljøområdet verden over, forventes det at områdets store eksportpotentiale vokser.

Det anslås, at omtrent 70 virksomheder er aktive alene indenfor jordområdet i Danmark og at omsætningen i jordbranchen i 2013 var på omkring 1,2 mia. DKK.

I Danmarks miljøklynge samler vi økosystemet inden for Jord, vand og natur for at gøre danske virksomheder verdensførende netop inden for dette område.

Miljøklyngens innovationsprioriteter inden for Jord, vand & natur er: 

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk