KLIMATILPASNING

Klimatilpasning er en stor samfundsmæssig udfordring med et stort potentiale for kommercialisering – en ægte brændende platform.

Klimatilpasning er rettet imod al det vand, der presser byer, infrastruktur og samfund, uanset om det kommer fra oven; nedbør, fra siden; vandløb og havet, eller nedefra; stigende grundvand.

Virksomheder, der arbejder med området, tilhører forskellige brancher og sektorer, f.eks. vand og vandteknologi, veje, grønne områder og anden infrastruktur, byplanlægning og byggeri, miljø.

I Danmarks miljøklynge samler vi økosystemet inden for klimatilpasning for at gøre danske virksomheder verdensførende netop inden for dette område.

Miljøklyngens innovationsprioriteter inden for Klimatilpasning er: 

Kontakt

Lotte Lindgaard Andersen
Projektchef
+45 2422 9228 LLA@cleancluster.dk