LUFT

Klimaforandringer som følge af menneskelig udledning af drivhusgasser er den største udfordring, vi står overfor i dag. Luftforurening opstår som følge af direkte udledninger fra industri, landbrug, transport, energianlæg o.l., og derudover bidrager kemiske processer i atmosfæren til sekundær luftforurening, der i en række tilfælde forværrer de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af direkte udledninger.

Det anslås, at mere end 500 danske virksomheder har produktion af renluftteknologier eller -løsninger eller yder forskellige former for service, analyser og rådgivning. Den danske eksport af renluftteknologi var i 2015 på 17,4 mia. DKK svarende til 2,7% af den samlede danske eksport.

I Danmarks miljøklynge samler vi økosystemet inden for Luft for at gøre danske virksomheder verdensførende netop inden for dette område.

Miljøklyngens innovationsprioriteter inden for Luft er:

Kontakt

Kasper Havemann
Projektleder
+45 2681 9192 KAH@cleancluster.dk