C40 City Solutions Platform

C40 City Solutions Platform

~~PROJEKTET ER AFSLUTTET ~~

CLEAN og storbysammenslutningen C40-Cities ville igennem City Solutions Platform (CSP) projektet skabe muligheden for at adressere og udvikle løsninger til byernes udfordringer. I CSP-projektet blev der rettet et strategisk blik mod udvalgte byers grønne udfordringer med det formål at etablere bæredygtige offentlige-private partnerskaber.

Byerne var problemejere, og de skulle introduceres til løsninger så tidligt som muligt. Netop det at bygge en platform for den tidlige interaktion var en væsentlig del af formålet med CSP, som på længere sigt skulle kunne fungere som katalysator for skalérbare løsninger på byers udfordringer.

Byerne Melbourne, Rio de Janeiro, Seattle, Sydney og Athen deltog, med det formål at finde løsninger på deres udfordringer, hhv. indenfor håndtering af oversvømmelser, affaldshåndtering, mobilitet, vedvarende energi og klimatilpasning.

Projektet blev støttet af Realdania.

Udfordringer fra C40’s 96 byer er blevet annonceret gennem CLEAN og C40’s platforme.

STØTTET AF

Varighed:

15/11/2015

30/12/2019

Samlet budget:

3.999.862,68 kr.

Kontakt