CLEAN China Desk

CLEAN China Desk

Kina er verdens hurtigst voksende marked for miljøteknologi, og Danmark har en global førerposition. Dette er adskillige kinesiske byer og provinser opmærksomme på, og der er på nuværende tidspunkt indgået en lang række bilaterale samarbejdsaftaler (Momerandum of Understanding) med danske byer og regioner, hvor erhvervsrettede samarbejder på miljøområdet ofte er et bærende eller et vigtigt element.

En særlig udfordring, for de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler fra dansk side, er i midlertidigt, at kulturen i Kina er relationsbåret, og at fremdrift og konkretisering af samarbejdsaftalerne kræver hyppig tilstedeværelse og mulighed for at reagere med kort varsel. En anden udfordring er, at danske kommuner og regioner ikke nødvendigvis har kontakt til eller overblik over, hvilke danske miljøteknologiske virksomheder, der er relevante for og interesserede i det dansk-kinesiske samarbejde.

Flere af CLEANs kernemedlemmer, f.eks. Region Hovedstaden og Københavns Kommune, har samarbejdsaftaler i Kina, og CLEAN er i stigende omfang blevet engageret i at konkretisere forretningselementet i samarbejdsaftalerne og sikre, at danske cleantech -virksomheder får et udbytte af aftalerne.

Formål

Formålet med oprettelsen af CLEANs China Desk er flere:

  • At hjælpe danske miljø–, jord- og vandteknologivirksomheder til at få et bedre og samlet overblik over, hvor de bedste forretnings- og projektmuligheder ligger på tværs af de mange politiske samarbejdsaftaler.
  • At bistå danske kommuner og regioner med at få professionaliseret implementeringen af de politiske aftaler og sikre, at effekten af indsatsen vil blive væsentligt forstærket.
  • At Danmark, som nation, vil fremstår mere struktureret og samlet i Kina ved en koordineret tilgang, hvor synergien på tværs af samarbejdsaftalerne høstes.
  • Dialog med kinesiske problemejere/kunder, som har udfordringer, hvor danske teknologier kan komme i spil mhp. implementering af løsninger.

Mere info:

Partnere

Varighed:

31/03/2016

29/03/2020

Samlet budget:

882.000,00

Kontakt