Circularity City

Circularity City

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling. 

Circularity City skal booste både udbud og efterspørgsel af cirkulære løsninger i byggebranchen – i Region Midtjylland og gerne senere i resten af landet.

Virksomheder, der kan skabe cirkularitet i byer har en lys fremtid foran sig.

Om få årtier vil de fleste mennesker i verden bo i byer. Det skaber store udfordringer med at skaffe nok ressourcer til at udbygge og ombygge byerne. Omvendt giver det ideelle betingelser for at udvikle nye måder at bygge og drive vores byer på, hvor vi genanvender alle ressourcer. I Circularity City projektet vil vi fra 2017-2020 samle de virksomheder og kommuner i Region Midtjylland, der vil gå forrest og vise, hvordan vi kan bygge cirkulære byer, allerede i dag. De skal være show cases for eksport af løsninger til verdens byer og forløse det vækstpotentiale, der ligger for den danske byggesektor i at være de første til at bygge cirkulært.

Partnernetværk for Cirkulære Kommuner

I Partnetværk for Cirkulære Kommuner mødes medarbejdere på tværs af kommuner og afdelinger for at blive klogere på, hvordan vi kan implementere cirkulær økonomi i byggeri og byudvikling. Udbudsprocesser, udvidede værdikæder og hvordan vi italesætter fordelene ved cirkulær økonomi over for kollegaer og beslutningstagere er nogle af de emner der bliver diskuteret og fundet løsninger på i netværket. Tanken bag er, at når kommuner går sammen om udfordringerne og løfter i flok, bliver det nemmere for den enkelte at sætte handling på visionerne om fremtidens byer.

Se mere på www.circularitycity.dk

Partnere

Varighed:

31/12/2016

30/08/2020

Samlet budget:

Kontakt