Circularity City

Afsluttet

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling. 

Circularity City skal booste både udbud og efterspørgsel af cirkulære løsninger i byggebranchen – i Region Midtjylland og gerne senere i resten af landet.

Virksomheder, der kan skabe cirkularitet i byer har en lys fremtid foran sig.

Om få årtier vil de fleste mennesker i verden bo i byer. Det skaber store udfordringer med at skaffe nok ressourcer til at udbygge og ombygge byerne. Omvendt giver det ideelle betingelser for at udvikle nye måder at bygge og drive vores byer på, hvor vi genanvender alle ressourcer. I Circularity City projektet vil vi fra 2017-2020 samle de virksomheder og kommuner i Region Midtjylland, der vil gå forrest og vise, hvordan vi kan bygge cirkulære byer, allerede i dag. De skal være show cases for eksport af løsninger til verdens byer og forløse det vækstpotentiale, der ligger for den danske byggesektor i at være de første til at bygge cirkulært.

Partnernetværk for Cirkulære Kommuner

I Partnetværk for Cirkulære Kommuner mødes medarbejdere på tværs af kommuner og afdelinger for at blive klogere på, hvordan vi kan implementere cirkulær økonomi i byggeri og byudvikling. Udbudsprocesser, udvidede værdikæder og hvordan vi italesætter fordelene ved cirkulær økonomi over for kollegaer og beslutningstagere er nogle af de emner der bliver diskuteret og fundet løsninger på i netværket. Tanken bag er, at når kommuner går sammen om udfordringerne og løfter i flok, bliver det nemmere for den enkelte at sætte handling på visionerne om fremtidens byer.

Se mere på www.circularitycity.dk

Partners

CLEAN
GXN
VIA University College
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) v./ Aalborg Universitet København
Danish Cleantech HUB New York
Minor Change Group ApS

Nyheder   |   26 September 2019

Guide til at kortlægge eksisterende bygningsressourser og materialers klimabelastning

Få hjælp og inspiration til at forstå værdierne i eksisterende bygninger og udnyt dermed ressourcerne i cirkulære renoveringer

Nyheder   |   02 Juli 2018

Søg løbende om støtte til udvikling af cirkulære byggeløsninger

Nu skal du ikke længere ansøge til en given deadline, men kan løbende, når du har en god ide/løsning, søge om støtte til at udvikle på dine cirkulære byggeløsninger. 

Nyheder   |   02 Juli 2018

Cirkulære byggeprojekter skyder op på tværs af Region Midtjylland

Fire projekter med fokus på det cirkulære byggeri er for nyligt bevilliget støtte til at sætte i gang. Projekterne hører til i Aarhus, Horsens og Hedensted med det formål at fremme cirkulære processer i byggeriet og skabe bedre vilkår for kommunernes borgere og erhverv. 

Nyheder   |   21 Marts 2018

Din kommunes mulighed for at modtage støtte til projekter inden for cirkulær økonomi

I Circularity City er netop åbnet for en ny pulje med fokus på at støtte cirkulære projekter i kommunerne i Region Midtjylland. Som kommuner kan I nemlig søge en særskilt pulje om midler til at gøre kommende byggerier og byudviklingsprojekter cirkulære.

Nyheder   |   08 Februar 2018

Nye bevillinger skal hjælpe cirkulære løsninger til byggeriet på vej

To nye projekter med bud på innovative, cirkulære produkter og løsninger har i disse dage fået bevilliget støtte via Innovationspuljen i projektet Cirkulære Byggeløsninger. De skal øge fokus på cirkulær økonomi i byggeriet. 

Nyheder   |   25 Oktober 2017

Søg midler til innovationspuljen for cirkulære byggeløsninger

Søger din virksomhed midler til at realisere cirkulære projekter inden for byggeriet? Så er Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger måske lige noget for dig.

Nyheder   |   28 September 2017

Søg midler i Circularity City-kommunepuljen

Har du i din kommune et projekt med fokus på cirkulære løsninger i byggeriet, som du mangler støtte til at få realiseret eller videreudviklet, så er her måske din mulighed for at få faglig sparring og støtte. 

Nyheder   |   04 September 2017

Delegation fra New York bliver klogere på arbejdet med cirkulær økonomi i CLEAN og Region Midtjylland

Arbejdet med cirkulær økonomi I Region Midtjyllands kommuner og hos CLEAN var onsdag d. 30. august omdrejningspunktet for en delegation af personer fra New York, som alle arbejder med bæredygtighed, cirkulær økonomi og energieffektivitet.