Cirkulær Praksis – CO2-vurdedring af ressource-symbioser

Cirkulær Praksis – CO2-vurdedring af ressource-symbioser

Beskrivelse: 

For at opnå en grøn omstilling og mere cirkulær økonomi er det vigtigt, at sikre maksimal og optimal udnyttelse af alle materialer – også restprodukter. THE UPCYCL har gennem deres netværk et New Waste symbiose, hvor de hjælper deres medlemmer med at udregne deres emissioner. Dette er dog svært da der er mange forskellige måder at gøre dette på (f.eks. Gennem EU’s cirkulære footprint formular, GHG-P, SBTi m.m.  

Dette gør det svært at have date der kan kvantificeres og valideres til grønne regnskaber, så besparelser og brug af restprodukter kan tilskrives rigtigt imellem virksomheder. 

 

Løsning:  

Gennem videnbroprojektet vil THE UPCYCL sammen med partnergruppen gennemgå et udvalg af de mest etablerede metoder for derefter af udvælge maks. tre metoder til miljøvurdering af op til fire cases indenfor partnergruppen.  

Til sidst vil der blive udviklet et sæt kriterier på et videnskabeligt niveau til de forskellige tilgange til at drive positive forandringer og være mere faktabaseret end de gængse konsensusbaserede tilgange. 

 

Effekt:

Målet og effekten af projektet vil være, at der fastsættes en materialecirkulations CO2-effekt der kan lede flere til at se potentialet i New Waste restmaterialer. Dette kan lede til en 10-20 dobling af mængden af restmaterialer som cirkuleres igennem virksomheder.  

 

Partnere: 

Projektet forløber fra maj 2023 til april 2024 

STØTTET AF

Varighed:

30/04/2023

30/05/2024

Samlet budget:

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk