Cirkulære byer

Cirkulære Byer er et innovationsforløb for ambitiøse danske byer, der ønsker at arbejde proaktivt og målrettet med konkrete cirkulære udfordringer og målsætninger.

Dansk Design Center og CLEAN inviterer seks kommuner til at deltage i et 2-årigt innovationsforløb. Projektet er støttet af Realdania og det er gratis for kommunen at deltage. Projektet er målrettet kommuner, som har høje ambitioner om at arbejde både systemisk og i praksis med lokale cirkulære udfordringer i samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og borgere og i tæt sparring med andre danske kommuner. Kommunerne vil kunne tage afsæt i egne lokale handlingsplaner og problemstillinger i innovationsforløbet. Efter endt forløb står kommunen med en testet cirkulær løsningsmodel på en konkret problemstilling. Innovationsforløbet imødekommer kommunernes behov for en mere systemisk, tværsektoriel og holistisk tilgang til den cirkulære omstilling. Dansk Design Center og CLEAN faciliterer forløbet med kommunerne med afsæt i designmetoder og bidrager til at de nye cirkulære løsninger udvikles sammen med de rette aktører og samarbejdspartnere. Forløbene vil have fokus på at: • Øge samarbejde og udvikling på tværs af ressortområder i den enkelte kommune • Opbygge kompetencer og viden om systemtænkning og cirkulære løsningsmodeller • Sikre politisk forankring af viden via en følgegruppe for politikere i deltagende kommuner • Skabe og teste konkrete cirkulære løsningsmodeller sammen med industri, erhvervsliv, forskning og civilsamfund • Understøtte tværkommunalt samarbejde, hvor sparring og videndeling mellem kommuner om cirkulære løsningsmodeller og systemisk udvikling • Opbygge et ‘community’ af ambitiøse cirkulære byer Hver kommune vil få tilknyttet en innovationsrådgiver til forløbet, som vil rådgive den lokale test. Yderligere bliver de deltagende kommuner en del af et Cirkulære Byer-Community, der opbygges undervejs, hvor målet er at inspirere til forankring i kommunerne og styrke samarbejdet omkring den grønne og cirkulære omstilling fremadrettet. Det er gratis at deltage i programmet. Det kræver deltagelse i aktiviteterne fra minimum to dedikerede medarbejdere per kommune, og det vil forventes, at der deltages aktivt i workshops og aktiviteter (svarende til ca. 600 timer fordelt over 2 år). Derudover er det nødvendigt med lokal politisk opbakning. Med danske og internationale partnere ombord så som BLOXHUB, Ellen MacArthur Foundation og C40 bliver dette danske innovationsforløb også formidlet internationalt for at inspirere andre byer ude i verden til at arbejde systemisk og holistisk med cirkulære byløsninger.

Partners

CLEAN
Design Society (fond) (tidligere Dansk Design Center)