COP – Circular Ocean-bound Plastic

COP – Circular Ocean-bound Plastic

Ocean plastic pollution er et globalt problem, der har alvorlige konsekvenser for havets dyreliv og biodiversitet, f.eks. gennem indvikling, toksicitet fra farlige stoffer og indtagelse af plastik.

Dette påvirker i høj grad de lokale økosystemer i det Sydbaltiske hav. Plastik og restaffald, der når det sydbaltiske hav, stammer både fra land- og søbaserede kilder og nedbrydes over tid til mikroskopiske plastikpartikler.

80% af plastaffaldet, der ender i havet, stammer fra landbaserede kilder, herunder byområder. Affaldet når primært havet via vandveje, der er forbundet med bymæssige maritime miljøer som floder, kanaler og havne.

For at forhindre mere (plastik)affald i at ende i dette sårbare økosystem er der akut behov for at skabe opmærksomhed og incitamenter til at forhindre det.

 

 Projektets formål

Med Interreg projektet Circular Ocean-Bound Plastic (COP) vil fokusset være på at identificere problemer og muligheder for indsamling, genanvendelse og/eller genbrug af havbunden (plastik)affald. Disse bestræbelser støttes gennem samarbejder ved at identificere blå og grønne SMV’er inden for regionen, der enten vil identificere og/eller medskabe innovative indsamlingsmetoder for land- og søbaserede strømme af plastaffald.

 

Finansiering:

Projektet er finansieret af Interreg South Baltic med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg her

CLEAN er projekt ansvarlig og projektet forløber i 3 år fra d. 1. september 2023 til d. 31. august 2026.

STØTTET AF

Varighed:

31/08/2023

30/08/2026

Samlet budget:

18.632.359,00 DKK

Kontakt

Anders

Sloth Nielsen

Projekt Chef

+45 8175 3977

asn@cleancluster.dk