Den intelligente brønd

Den intelligente brønd

Udfordring: 

Med hyppigere regnskyl om sommeren og vådere vintre pga. klimaændringer, kommer det afløbssystem vi har designet de sidste 50 år under pres, da de ikke kan håndtere de store mængder nedbør.

Med de store mængder nedbør sætter terrænet sig , så rørledningerns aktuelle xyz-koordinater ikke er i overensstemmelse med modeller.

Derfor er det vigtigt at afløbssystemerne overvåges “intelligent” på en måde, så spildevandsmængder ude i systemet kan måles efter ændrede omstændigheder.

 

Løsning: 

Dette projekt har en vision om at kunne lave et generelt målesystem, der enten kan retrofittes i eksisterende brønde eller bygges ind i nye brønde.

Løsningen skal gøre det muligt at have så lidt vedligeholdelse af sensorer som muligt. Systemet skal være forberedt til at der løbende kan kobles sensorer til nye måleparametre på. Derfor vil projektet prøve at designe en ny brønd med indbygget reflektor til overvågning af brøndens egenbevægelser som kan modtage satelitdata.

Produktet skal således være en form for modulær platform, der løbende kan udvides med ny funktionalitet over de kommende år.

 

Partnere:

Innovationspartnerskabet forløb fra d. 1/12-2021 til d. 31/12-2022

STØTTET AF

Varighed:

30/11/2021

30/12/2024

Samlet budget:

1.000.000,00 kr.

Kontakt