Digital Business Transformation

Digital Business Transformation

Digital Business Transformation er et virksomhedsforløb, som hjælper virksomheder der arbejder inden for den grønne omstilling, med at styrke deres kerneforretning ved brug af digitalisering, digitale forretningsmodeller og nye værdikædepartnerskaber. Vores mentorer og eksperter vil hjælpe dig gennem hele forløbet og sikre effektivisering i virksomheden ved brug af digitale strategier.

Nu er der åbent for ansøgning til deltagelse i Digital Business Transformation. Ansøg her! Ansøg inden d. 1. oktober 2018.

Projektet skal styrke digitaliseringen i små og mellemstore danske virksomheder ved at tilbyde praktiske forløb i tæt samarbejde med eksperter og førende test- og demonstrationsfaciliteter. Det er DTU Compute, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og CLEAN, der i praksis gennemfører projektet, der sigter efter at give virksomheder inden for cleantech-branchen et digitalt løft og udvikle virksomhedernes digitale kerneforretning.

Forløbet består af fire faser:

Define

Under forløbet ”Define” vil din virksomhed få en ”light” status på virksomhedens datamodenhed. I vurderingen af virksomhedens datamodenhed anvendes jeres ansøgning til Digital Business Transformation sammen med værktøjet #dataforbusiness – et værktøj som giver indblik i arbejdet med data og digitalisering. På baggrund af virksomhedens modenhed og ambitioner, styrker og svagheder, udvælges 15-20 virksomheder til det videre forløb.

Kvalificeres din virksomhed til Digital Business Transformation, vil du sammen med Alexandra Instituttet og Teknologisk institut få sparring til, hvordan netop dit forløb bedst kan forløbe, og hvilken case, du kan bruge til forløbet.

Tech Overview

I forløbet ”Tech Overview” bliver der afholdt et seminar, hvor du sammen med 2-5 virksomheder med lignende digitale udfordringer vil få et overblik over digitale forretningsmodeller og de teknologier som er relevante for dig og din virksomhed. På seminaret vil du i samarbejde med vores eksperter og mentorer arbejde med din virksomhedscase. Du vil derudover blive introduceret for og tilknyttet det lab, som understøtter din virksomheds behov. Her vil du i det næste forløb arbejde videre med at teste din teknologi og forretningsmode

Tech Deep Dive

På ”Tech Deep Dive” skal du arbejde med din case i praksis. Du og din virksomhed får lavet et skræddersyet forløb på det valgte lab. Vores eksperter og mentorer vil undervejs guide dig, så du kommer i dybden med din digitale forretningsmodel og får testet den af. De forskellige labs hvor du kan teste din digitale forretningsmodel er: Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og Danmarks Tekniske Universitet.

Integrate

I ”Integrate” forløbet får du og din virksomhed udarbejdet en plan for implementeringen af den digitale forretningsmodel, som matcher de kompetencer, der er tillært og udviklet under Tech Deep Dive forløbet. Derudover vil vi afholde workshops, hvor eksperter guider til, hvordan man kobler den tekniske del til forretningen og ledelsen. Du får også en handlingsplan for dit videre arbejde med digitaliseringen, og mulighed for fortsat at have en mentor eller ekspert tilknyttet virksomheden for sparring.

Find mere info om Digital Business Transformation på projektets hjemmeside.

 

Partnere

Varighed:

31/12/2017

31/12/2020

Samlet budget:

Kontakt