Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Den danske vandsektor har potentiale til at blive en eksportsucces på linje med det danske vindeventyr og i det nye erhvervsfyrtårn for vandteknologi skal der derfor bygges videre på en række af de styrkepositioner, som partnerskabet mellem virksomheder, forsyninger, universiteter, kommuner og relevante aktører allerede har gode erfaringer med.

Foregangsregion for vandteknologiske løsninger
Målet er, at Midtjylland skal være foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger til gavn for eksport, vækst og beskæftigelse i Midtjylland og hele landet, så den grønne omstilling fremmes lokalt og globalt.

Sådan lyder visionen fra konsortiet bag det midtjyske erhvervsfyrtårn, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 75,7 mio. kr. fra REACT-EU. Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams.

Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Forskellige delprojekter og aktører
Bevillingen betyder, at en række midtjyske hovedindsatser med en lang række delprojekter nu bliver indledt med henblik på at bidrage til realiseringen af visionen.

Miljøklyngen CLEAN koordinerer det brede offentlig-private konsortium med hele 86 aktører, der rækker fra øst til vest i Region Midtjylland og vil i tæt partnerskab med Klimatorium, Water Valley Denmark, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College stå for projektudviklingen i de kommende år.

Partnere

STØTTET AF

Varighed:

22/11/2021

30/08/2023

Samlet budget:

105.500.000,00 kr.

Kontakt

Thomas

Mikkelsen

Projektchef

+45 4221 0039

THM@cleancluster.dk