Forundersøgelse af Kraftcentrum Grindsted

Forundersøgelse af Kraftcentrum Grindsted

Udfordring: 

Forureningen under Grindsted by er defineret som én af Danmarks 10 Generationsforureninger. Forureningen af vandet er omfattende og løber under det meste af byen. Derfor har GEV sammen med Region Syddanmark et erklæret mål om via sektorkobling at etablere en bæredygtig oprensning af forureningen, udvinde overskudsvarme til for forbrugere og levere renset kølevand til byens virksomheder.  

 

Løsning:  

Nøgleteknologien bag ‘Kraftcentrum Grindsted’ er elektrolytisk stimuleret rensning af generationsforureningen. Dette forprojekt vil derfor, ud fra oppumpet forurenet vand fra Grindsted by, afdække effektiviteten af elektrolytiske rensningsmetode og give et kvalificeret overslag for økonomien til storskala. 

Konceptet og metoden er en nyere rensningsmetode, og til trods for at være velbeskrevet i forskningslitteraturen, er der kun få firmaer, der har kommercialiseret teknologien. Teknologien er en elektrolytisk baseret pump-n-treat løsning, der kan nedbryde forureningen og generere renset vand af en kvalitet, der kan bruges til industrielt kølevand.  

Den elektrolytiske proces kombinerer således flere nedbrydningsmekanismer, hvilket er unikt for metoden og gør den særdeles velegnet til håndtering af blandingsforureninger. 

 

Effekt:

Forprojektet vil generere data og erfaring, som skal bruges til at designe og planlægge efterfølgende on-site pilottest af metoden på en eksisterende boring.  

Målet med projektet er, at udvikle en teknologi drevet af lokalt produceret vedvarende energi, der kombinerer rensning af forurenet vand og udnyttelse af lav-kvalitets overskudsvarme som et bidrag til fjernvarmesystemet i Grindsted. 

 

Partnere:

Projektet forløber fra marts 2023 til oktober 2023

STØTTET AF

Varighed:

28/02/2023

30/12/2024

Samlet budget:

400.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk