Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Udfordring:

Projektets formål er at undersøge de tekniske muligheder for at adskille og genanvende svært genanvendelige kompositmaterialer bestående af primært plast og aluminium. De omtalte plast-alu-kompositter er tynde (3-6 mm) plastplader af polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) belagt med et en tynd aluminiumsfolie (0,3-0,8 mm). Denne konstruktion er særlig fordelagtig til skilteprodukter pga. specialiserede egenskaber, men besværliggør genanvendelsen, da materialerne er uadskillelige.

 

Løsning:

Målet er at kunne tilpasse Prounit Frames’ teknologi til effektiv håndtering af disse plast-alu-konstruktioner og dermed muliggøre genanvendelse af kompositmaterialerne, der er nødvendige at anvendes til skilteprodukterne. Projektet samler relevante aktører i værdikæden for at afdække tekniske muligheder for genanvendelsen, der har økonomiske potentialer gennem hele værdikæden.

 

Effekt:

Projektet skal betragtes som et forstudie til et større samarbejde om udvikling og opskalering af teknologi til genanvendelse af en bred vifte af plast-alu-kompositter. Et videre forløb kunne f.eks. være et MUDP projekt for at kortlægge mulighederne endnu mere.

 

Partnere:

Projektet forløb fra november 2021 til maj 2022

STØTTET AF

Varighed:

31/10/2021

30/12/2024

Samlet budget:

495.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk