Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi

Afsluttet

Inno-MT er et fagligt netværk med fokus på teknologiudvikling for miljøteknologiske virksomheder.

Baggrund

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation, for både Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. Deltagelsen i faglige netværk kan hjælpe virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser og etablere nyskabende offentlige-private samarbejder, der kan bidrage med innovative løsninger på samfundets udfordringer. Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter derfor en række innovationsnetværk, hvor virksomheder og videninstitutioner i fællesskab kan dele erfaringer og udvikle nye ideer samt igangsætte konkrete projekter inden for et specifikt fagområde.

Formål

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier. Det er et tilbud til personer, der er del af en miljøteknologisk virksomhed og har lyst til at indgå i et aktivt netværk. Medlemmer kan få op til 500.000 kr. i støtte til innovationsprojekter, få hjælp til at finde danske eller internationale partnere til konkrete udviklingsprojekter og opnå ny viden inden for de fire primære fagområder:
  • ren luft teknologi
  • effektivt ressourceforbrug
  • vandrensning- og vandforsyning
  • jordressourcer og næringsstofkredsløb.
Inno-MT's vision er, at medlemsvirksomhederne skal være blandt de mest innovative virksomheder i Danmark og bidrage væsentligt til eksport af dansk miljøteknologi på 100 mia. kr. i 2020.  

Partners

CLEAN
DTU Danmarks Tekniske Universitet
FORCE Technology
TI Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (tidl. AgroTech A/S)
GEUS
AU Aarhus Universitet
AAU Aalborg Universitet
DHI

Kort nyt   |   24 januar 2019

Nordic China Smart City Conference 26-28 March 2019 in Stockholm, Sweden

Join the Danish Innovation Network for Environmental Technologies at the Nordic-China cooperation conference focusing on planning excellence and smart system solutions in the areas of urban environment. More information on: https://sv-se.invajo.com/event/ivlswedishenvironmentalresearchinstitute/nordicchinasmartcityconference2019 

Contact:

Morten Kildahl Sorensen 

E: mks@cleancluster.dk

T: +45 2326 0460

Kort nyt   |   29 november 2018

Invitation til kinesiske forretningsdialogmøder i Stockholm

Gennem Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) i et nordisk samarbejde med bla. IVL Swedish Environmental Research Institute, Nordic Innovation, Nordic Flexhouse, Danish Chinese Business Forum, Helsinki Business Hub,Sweden China Greentech Alliance, Sweden-China Trade Council, Technology Industries of Finland kommer kinesiske beslutningstager til Stockholm den 26-28 marts 2019, hvor der er gode muligheder for at tale business og projektsamarbejde med potentielle partnere. Der er mere information på konferencesiden der opdateres løbende. Du er også velkommen til at kontakte Morten Kildahl Sorensen hvis du ønsker mere information eller en snak om projektmulighederne for jeres virksomhed.