Inno-MT

Inno-MT

Inno-MT er et fagligt netværk med fokus på teknologiudvikling for miljøteknologiske virksomheder.

Baggrund

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation, for både Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. Deltagelsen i faglige netværk kan hjælpe virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser og etablere nyskabende offentlige-private samarbejder, der kan bidrage med innovative løsninger på samfundets udfordringer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter derfor en række innovationsnetværk, hvor virksomheder og videninstitutioner i fællesskab kan dele erfaringer og udvikle nye ideer samt igangsætte konkrete projekter inden for et specifikt fagområde.

Formål

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier. Det er et tilbud til personer, der er del af en miljøteknologisk virksomhed og har lyst til at indgå i et aktivt netværk. Medlemmer kan få op til 500.000 kr. i støtte til innovationsprojekter, få hjælp til at finde danske eller internationale partnere til konkrete udviklingsprojekter og opnå ny viden inden for de fire primære fagområder:

  • ren luft teknologi
  • effektivt ressourceforbrug
  • vandrensning- og vandforsyning
  • jordressourcer og næringsstofkredsløb.

Inno-MT’s vision er, at medlemsvirksomhederne skal være blandt de mest innovative virksomheder i Danmark og bidrage væsentligt til eksport af dansk miljøteknologi på 100 mia. kr. i 2020.

 

Partnere

Varighed:

30/06/2014

30/12/2020

Samlet budget:

Kontakt