Innovativ imprægneringsteknologi

Innovativ imprægneringsteknologi

Udfordring:

På nuværende tidspunkt, findes der ingen kommercialiseret teknologi, der kan gennemimprægnere alle træsorter. Konsekvenser er en ineffektiv metode, hvor imprægneringsvæsker ofte kun befinder sig i træets yderste lag, der kan blive udvasket. Samtidig indeholder væskerne ofte mange kemikalier, der er skadelig for mennesker og miljø.

Derudover vælges træ fra i byggerier grundet deres brandtekniske egenskaber, selvom træ er med til at nedbringe byggeriers CO2 regnskab betydeligt.

 

Løsning:

Projektet har til formål dels at hjælpe Gaia Wood til at få et proof of concept af deres teknologi (FullWood), der kan gennemimprægnere alle træsorter uden giftige kemikalier. Derudover vil projektet undersøge teknologiens brandtekniske egenskaber, så der dannes viden og validering så produktet kan kommercialiseres.

 

Effekt:

Målet med projektet er, at kunne give byggeherre, arkitekter og designere mulighed for at anvende træ i deres projekter og byggerier, som også er brandsikkert, så det samlede CO2 udledning minimeres for byggerierne. Samtidig viser forløbelige tests, at udvaskningsgraden af giftige væsker minimeres ved brug af teknologien.

 

Partnere:

Projektet forløb fra september 2021 til september 2022

STØTTET AF

Varighed:

31/08/2021

30/12/2024

Samlet budget:

400.000 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk