Mikrobiologisk Potentiale i LAR-bede

Mikrobiologisk Potentiale i LAR-bede

Udfordring:

Der er kommet større fokus på klimatilpasningsløsninger i byer og urbane områder via Lokal Afledning af Regnvand (LAR). En stor udfordring for anvendelsen af LAR-løsninger, såsom regnbede, er, at rensekrav for regnvandshåndtering baseres på recipientens miljømål samt rensning til Best Available Techniques (BAT). BAT er i dag våde forsinkelsesbassiner, hvor regnbede på nuværende tidspunkt ikke kan godkendes pga. utilstrækkelig dokumentation for renseevnen.

 

Løsning:

Dette projekt har til formål at undersøge og afdække mikroorganismers evne til at rense lokalt afledt regnvand i bymiljøerne. Hvor andre projekter har fokus på den samlede effekt, har dette videnbro projekt fokus på de mikrobiologiske processer. Projektet vil derudover dokumentere mikroorganismernes egenskaber i LAR-miljøerne, hvilket vil bidrage til at optimere regnvandsteknologien.

 

Effekt:

Med en bedre forståelse for de mikrobiologiske processer og dokumentation heraf kan videnbroprojektets resultatet øge mulighederne for LAR-løsninger i det urbane miljø. Dette vil bidrage til en længere levetid for LAR-løsningerne. Effekten af projektet kan være med til at overholde vandkvalitet og god kemisk tilstand for lokale recipienter. Dermed kan regnvandshåndteringen opfylde både miljø- og bæredygtighedsmål.

 

Partnere:

Projektet løber fra maj 2022 til maj 2023

STØTTET AF

Varighed:

30/04/2022

30/12/2024

Samlet budget:

250.000 kr.

Kontakt

Michael

Sørensen

Projektchef

+45 6160 2400

MTS@cleancluster.dk